פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם, בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. מסלע המחלוקת לסלע הפיוס של הקיום האנושי. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים והמגוונים.

פרק 60: כנס הר הבית בכנסת ישראל תשפ''א

ערב תשעה באב תשפ''א, רגע לפני המועד שבו אירעה הטראומה הקשה לעם ישראל, טראומת החורבן, התקיים כנס ''הר הבית'' בחסות כנסת ישראל. לכנס הגיעו נציגים ממגוון פעילויות למען הר הבית והמקדש, מחרדים חסידי ישיבת פונוביץ' בבני ברק דרך דתיים לאומיים, מסורתיים ועד חילונים למהדרין. נשים וגברים השתתפו בכנס זה, ישבו והקשיבו בשקיקה אחד/ת לשני/ה. מראה מלבב זה לא נראה עד היום, בטח לא בכנסת ישראל! אנשים פעילים שאכפת להם ממעמד הר הבית. הם משלבים ידיים ופועלים בשיתוף פעולה חרף ראייתם השונה איך פעילות הר הבית צריכה להתבצע. 

ובאשר ל''יום תשעה באב'', יש לציין את ראש הממשלה החדש, נפתלי בנט, ויחסו להר. ניכר שינוי מהותי בעליית יהודים להר הבית ביום חשוב זה. בניגוד לעבר, נתנה ליהודים האפשרות להתפלל, לשיר ולומר דברי תודה, שבח והודיה על שזכינו לחזור לפקוד את ההר ולהיות משוחררים בהבעת שיר ותפילה לבוראנו.

מה שנותר הוא לאחל שנזכה בשנה הבאה לפקוד את ההר בתפילה בלבד וזאת במקום חוויית קינה ואבל שהיו מנת חלקינו כאלפיים שנה מאז החורבן ועד היום. 


באדיבות ערוץ הכנסת