השר לשירותי דת מתן כהנא פנה היום (שני) לרבני ערים במכתב, על מנת לעדכן אותם על קווי היסוד של רפורמת הכשרות. במכתב ציין השר כי התכנית מיועדת לפתוח את שוק הכשור לתחרות, על מנת לשפרו וכי השינויים בתכנית הם אפשריים, כל עוד ההלכה תשמר בקפידה לצד התחרות.

"הכל יודעים כי ישנן כיום בעיות קשות במערך הכשרות. בעשור האחרון הוקמו שתי וועדות כדי להתמודד עם אותן בעיות, אחת על ידי המשרד לשירותי דת והשנייה על ידי הרבנות הראשית. מאז חלפו למעלה מארבע שנים ודבר לא השתנה", כתב כהנא, שסיפר לרבנים על תקופתו בצה"ל, כאשר נאלץ להתמודד מול מערך הכשרות הצה"לי: "עברי הייתי גם בצד השני. הצד שעבורו "בעיות במערכת הכשרות" אינן רק מילים אלא מציאות. מציאות של בשר חזיר במקרר של הטייסת או מנגל לא כשר ביחידה מובחרת. המשמעות של "בעיות במערכת הכשרות" היא שישנם אנשים שבסבירות גבוהה אוכלים בשר טרף".

השר לשירותי דת טען כי כעת כשהאחריות בידו, הוא אינו מתכוון "לעצום עיניים. חוויתי על בשרי כשלים כשרותיים ואין לי כל כוונה שבמשמרתי יחוו אחרים על בשרם כשלים אלו". הוא הסביר כי המכתב נועד גם להציג את את הרפורמה לרבנים וגם לתת להם פתח לשיח ישיר מולו, על מנת שיביעו באוזניו את חששותיהם. למכתב צירף כהנא את כתובת המייל שלו, לצד הבטחה לקרוא כל מכתב שיגיע לתיבה בנושא.

לאחר מכן פירט השר ארבעת עקרונות הרפורמה: העברת הסמכות על קביעת הסטנדרטים ההלכתיים מהרבנים המקומיים לרבנות הראשית, הקמת גוף פיקוח ארצי חזק שיאפשר לרבנות הראשית לפקח על כל גופי הכשרות. הקמת גופי כשרות פרטיים שפעילותם תוסדר באופן הדוק על ידי רגולציה וכללים כולל מתן רשיון לפעילות מהרבנות הראשית והקמת מנגנון בטיחות שימנע מצב בו בית מדרש מסוים ישתלט על הרבנות וידחוק אחרים החוצה. על פי תכניתו של כהנא, המנגנון יופעל אך ורק בעיתי קיצון.

"שסתום הבטיחות שבנינו בתוכנית מאפשר באירועי קיצון לשלושה רבני ערים, לקבוע סטנדרט הלכתי נוסף לסטנדרט ההלכתי שקבעה מועצת הרבנות הראשית. יודגש כי גם בעת שיופעל "שסתום" זה, תמשיך הרבנות הראשית לפקח על גופי הכשרות המאמצים את הסטנדרט הנוסף. שסתום הביטחון יופעל רק כלפי סעיף א' – קביעת הסטנדרטים, ולא כלפי סעיף ב', פיקוח על יישום הכשרות", פירט כהנא.