פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

פרק: 66 עבאס ויהודים בהר הבית

בהמשך לדבריו הקשים מנשוא של חבר הכנסת וראש סיעת רע"מ בקואליציה, מנסור עבאס, שזה עתה הצביע להעברת התקציב בממשלה הנוכחית בנוגע להר הבית, עליתי להר הבית לבדוק איפה טעינו.

בשבוע שעבר התראיין עבאס לכלי התקשורת השונים ודרש שיהודים יפסיקו להתפלל או אפילו למלמל בהר הבית ואם אפשר שיישארו למטה, בכותל, שהרי זה מקומם, "כפי שהוסכם על ידי הממשלה הנוכחית".

בשיחותי עם עולי ההר ניכרת אי נוחות באשר לדבריו של עבאס, שרק הצטרף לקואליציה וכבר מסלק יהודים ממקור קודשם.

בשיחות יותר אישיות נאמר לי שיש לעבאס, בראיה היהודית, תפקיד חשוב – הוא יכול להביא את השלום על הארץ, בין בני ישמעאל לבני ישראל רק אם יתפנה להבין את הזדמנות הפז שנפלה בחלקו לכהן כשר בממשלת ישראל ואולי תהיה זו הזדמנות חד פעמית.

ביחס לדבריהם חשבתי לעצמי כבר היו כמוהו רבים בהיסטוריה היהודית שבאו לקלל ויצאו מברכים ומבורכים. האם גם עבאס יתפוס ברכה זו או יידחק מן ההיסטוריה – ייעלם כלא היה. ימים יגידו, שהרי אמנם הכל צפוי אך בעולמם של בני האדם הרשות הנתונה.