פרויקט זה מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם! בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת.

בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

פרק 70: תקום הסנהדרין החדשה בארץ ישראל 

"הגיע הזמן להקים סנהדרין בארץ ישראל", פתח ואמר לי הלל ווייס, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת בר-אילן במחלקה לספרות עם ישראל. סנהדרין? הביטוי הזה היה נשמע לי עתיק, לא מחובר למציאות בה אנו חיים, אולי עם ניחוח דתי, רחוק ומנותק מעם ישראל ומהעולם כולו.

משהתגלגלה השיחה עם הפרופסור, הבנתי את המשמעות של המוסד המדובר. הסנהדרין אינו גוף עתיק שלא מחובר למציאות של ימינו, אלא מוסד חשוב והכרחי המחובר באופן ישיר למצב ולמקום אליו התדרדרנו במציאות הישראלית, בה הנהגה מזגזגת ומתעתעת מוטה ומתנהלת בחוסר שקיפות אל מול האזרחים. בסנהדרין, שהוא מוסד בלתי תלוי, ישבו נציגים מכל השבטים. כיום מדובר בנציגים מכל העדות, נקיים בתודעתם, עם דעות מגוונות שחייבות להישמע ולהיכלל בתהליך קבלת ההחלטות בממשלה ובגורל העם.

עוד הוסיף ואמר הפרופ': "לא די בזה! חייב לקום מוסד שכולל את כל 70 האומות ונציגיהם, שיהיה הגון ושיוביל את הצדק והאמת לכל האומות וזאת בניגוד למוסד המתקרא האו''מ שהאמת והצדק רחוקים אלפי שנות אור מהתנהלותם הקלוקלת והפוגענית של חבריו, באומות ככלל ובעם ישראל כפרט!"