פרויקט "שיחות הר הבית" מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת, מסלע המחלוקת לסלע הפיוס של הקיום האנושי.

בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים והמגוונים.

פרק 74 : הזוהר, הרשב''י ובית המקדש 

כשבאים לדבר על בית המקדש אי אפשר שלא לגעת בתורת הקבלה, ''בזוהר הקדוש'', ספר הסוד היהודי שנכתב במאה השנייה לספירה ומיוחס לרשב''י, רבי שמעון בר יוחאי שהיה תנא גדול בימי התנאים.

את ספר הזוהר כתב הרשב''י במשך 13 שנה כאשר הסתתר עם בנו אלעזר במערה בזמן ששלטו בארץ הרומאים ורדפו אותו. המערה נמצאת בפקיעין וקיימת עד היום.

לשם כך נפגשתי עם חוקרת הזוהר ד''ר נטע סובול, שהמירה את לימודי המשחק והתיאטרון שלה בלימודי מחשבת ישראל והדרימה עד לקודש הקודשים בספרות היהודית, לספר הסוד, ''הזוהר הקדוש''.

המחקר שלה יוצא דופן במהותו היות ומדובר באישה שלא גדלה על ברכי הדת הממוסדת כך שנפתחה בדרכה האפשרות להרחיב את היריעה במחקר ולא להיות מושפעת או מוטה למשהו קודם.במחקרה ''הבית'' – בית המקדש – הוא מקום מובדל מקודש, באופן סימבולי ובאופן מוחשי, בו ספר הזוהר נותן את הסימבוליקה לכל מה שהיה בעולם קודם לחורבן הבית בזמן הבית ומה שהיה קיים בזמן בו נכתב וכן בעתיד, בעולם שלנו ובעולמות המשתלשלים מהגבוה ביותר ועד אלינו, לעולם המוחשי. עולם החומר.