פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם, בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת.

בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

פרק 76: עבודת המקדש בכיפת הסלע

האם תתאפשר עבודת המקדש בתוך כיפת הסלע בימינו?

שאלה שלא טבעי שתשאל, עבודת מקדש בתוך מסגד?!

אז בואו נבאר מספר דברים: ראשית כיפת הסלע שבהר הבית אינה מסגד. שנית, עבודת המקדש גם בעבר התחילה קמעא, קמעא עד לסיום בניית המקדש בו נעשתה העבודה במלואה. שהרי ''וְעָ֥שׂוּ לִ֖י מִקְדָּ֑שׁ וְשָׁכַנְתִּ֖י בְּתוֹכָֽם'' (שמות פרק כה פסוק ח' ) ללמדך שעבודת הלב היא העיקר.

על כך שוחחתי עם אופיר גל עזר, תלמיד ישיבת הסדר ומדעי הרוח (לשעבר), חוקר מיקומי המקדש על פי תלמידי חכמים בהיסטוריה של עם ישראל, שחיו בארץ ובגולה והתפלפלו על מיקום המקדש. האם המיקום המקובל היום הוא המקום המדויק? האם על פי תפיסות אחרות המגובות על ידי הסנהדרין או נביא, (מה שלא קיים בימינו, או לפחות לא בגלוי) אפשר להזיז את מיקום המקדש? האם הלכתית אפשר להתחיל בעבודת המקדש מבלי לשנות מאומה בהר הבית?

ומה לגבי קירוב לבבות בנינו לבין הערבים? אנחנו נלמד את דרכי דתם והם את דרכינו? אולי כך נוכל להתקרב ולקיים את עבודת האל בהר הבית.

בשיחה יוצאת דופן זו עלו אופנים שונים ומרתקים לפתרון סוגיות רבות המכשילות את דרך ''אברהם אבינו'' בהר הבית! שהרי האינטרס של כולנו שיבוא שלום על ישראל ועל העולם, ושלום יכול לבוא מעוצמת האנרגיה הקדושה המוקרנת מהר המוריה, כפי שנוכחו בכך באופן אמפירי-ניסיוני אברהם אבינו ונכדו יעקב, אבי שבטי ישראל ואנו יהודה, שאנחנו ממשכי דרכו.