פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם, בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת.

בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

פרק 77, נשים למען המקדש

רינה אריאל, אישה אמיצה, חזקה ואיתנה, האם ששיכלה את בתה הלל כאשר נכנס רוצח בן עוולה לביתה ורצח את בתה במיטתה בעודה ישנה, הקימה עם עוד מספר נשים את תנועת ''נשים למען המקדש''. 

תנועת נשים למען המקדש נועדה לקדם את רעיון הגאולה והמקדש על ידי השקעת אנרגיה נשית של נשים אמיצות, חכמות, מוכשרות המודעות לכוחן הנשי ולעוצמתו. הן אינן מבקשות לקחת את מקום הגבר או להשוות עצמן לגברים, הן מודעות היטב ליכולות הייחודיות שלהן כנשים ולכן מבקשות להניע תהליך נשי עוצמתי שיביא לקידום בית המקדש, הגאולה, והשלום על פני האדמה.

בכל ראש חודש הן עולות להר הבית ומשפיעות מכוחן הנשי במקום, מתחברות לשכינה שהיא החלק הנשי/הנקבי של אלוהים שדרה בעולמנו. הן נשים מכל מגוון  הקשת בחברה הישראלית, מילדות ועד מבוגרות, מחילוניות שמלאניות ועד ימניות, דתיות ואפילו חרדיות.

העליות הללו מוקדשות לבתה - הלל אריאל, שכאמור נגדעה בדמי ימיה. דרש רבי עקיבא ''בזכות נשים צדקניות יצאו ישראל ממצרים" בזכות נשים צדקניות עתידים להיגאל. עתידים ישראל להיגאל בזכות הנשים דווקא. מעניין, לא?!!!