ועדת המינויים למנהיגות של הסוכנות היהודית אישרה פה אחד את מינויו של מר מארק וילף לתפקיד יושב ראש חבר הנאמנים הבא של הסוכנות היהודית לתקופה של שלוש שנים, החל מה-12 ביולי 2022 ועד ה-30 ביוני 2025. וילף מחליף בתפקיד את מייקל סיגל שמסיים ביולי כהונה של 5 שנים כיו״ר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית.

מר מארק וילף הוא היו"ר היוצא של חבר הנאמנים של הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה ומכהן במגוון גופים חינוכיים ופילנתרופיים כגון הג'וינט, האגודה האמריקנית ליד ושם, הליגה נגד השמצה, בית הספר למשפטים של אוניברסיטת ניו יורק, המועצה המייעצת של אוניברסיטת פרינסטון, ישיבה יוניברסיטי ועוד. מר וילף מעורב מזה שנים רבות במאמצים מקומיים וגלובאליים להבטחת רווחתן וחיוניותן של הקהילה היהודית ושל מדינת ישראל.

מינויו של מארק וילף לתפקיד יושב ראש חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לארץ ישראל יוגש לחבר הנאמנים לבחירה במליאת הפתיחה של מושב חבר הנאמנים הקרוב ביולי.