פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם: בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

פרק 95: השתחוויה בהר הבית

על הר הבית בו דובר רבות בקשר הקונפליקט בין יהודים לערבים, על הטרור ועל השליטה במקום, אך מעולם לא דובר מה יש בהר הבית שמניע את כל זאת.

בשיטוטיי הרבים בהר אני נפגשת עם מנהיגים רבים שלהם ושלנו, של פולחן מוסלמי ושל יהודי, בין אם דרך תפילות ובין אם דרך טהרה. כל דת מציעה דרך משלה להתקרב לאלוהים במקום קדוש זה.

לאחרונה נתקלתי בסוגיית ''ההשתחוויה'', אותה אני מכירה מהתיאטרון. בסוף ההצגה השחקנים עולים לבמה ומבצעים השתחוויה כמו ומודים לקהל שהיה שם איתם.

בהר מתבצעות השתחוויות רבות על ידי מוסלמים. הרבה שנים ניסיתי להבין את המשמעות של האקט הזה ומדוע הוא חשוב בהר הבית, עד שלאחרונה התחוור לי הדבר כשאני בעצמי חוויתי את הרצון והצורך להשתחוות במקום קדוש, להודות למה שקדוש וגדול ממני לאין שיעור, במן התמסרות ולא כניעה כפי שמציע האסלאם.

לאחרונה היהודים, עולי הר הבית, מבקשים את זכויותיהם בהר  וגם את החופש להשתחוויות ולהתמסר ולהודות למשהו גדול ועצום מאתנו שנתן לנו את הארץ הזאת, את החיים ואת הזמן על פני האדמה.