כמחצית מהחילונים בישראל אומרים כבר כעת כי בכוונתם ״להשתמש בווידיאו (זום או תוכנה אחרת) במהלך ליל הסדר״ כדי לתקשר עם קרובים שאינם איתם ליד השולחן. כך עולה מסקר "מעריב" שנערך בימים האחרונים.

ליל הסדר השנה אצל רובן הגדול של המשפחות בישראל יהיה מצומצם במתכונתו בגלל משבר הקורונה ומגבלות התנועה וההתכנסות שהוא כופה גם בערב החג.

על שאלת השימוש בווידיאו בליל הסדר ניטש השנה ויכוח מרתק בין פוסקי הלכה מקבוצות שונות. לפני כשבועיים פסקה קבוצת רבנים מיוצאי מרוקו שהשימוש בזום בליל הסדר מותר הלכתית, אך לפסק זה לא הייתה הסכמה נרחבת. הרב הראשי לישראל דוד לאו אמר על הפסק כי ״זה פשוט לא רציני״. גם כמה מהרבנים שחתמו על הפסק המקורי חזרו בהם בהמשך.

עם זאת, מניסיון קודם נלמד שבקרב הציבור הכללי שאינו שומר הלכה על פי הוראות מדוקדקות של הרבנים, פסקים כאלה נקלטים במהירות ומשנים את המסורת. כך לדוגמה קרה בעשורים האחרונים עם איסור אכילת קטניות בפסח (לאשכנזים), שכיום מקיימים אותו הרבה פחות ישראלים מבעבר, כולל ישראלים אשכנזים המגדירים את עצמם שומרי כשרות בפסח.

מקרב החילונים, שהם קרוב למחצית מהאוכלוסייה היהודית בישראל, 46% מהנשאלים כבר החליטו לעשות שימוש בווידיאו במהלך ליל הסדר, ועוד כחמישית מהם (21%) אומרים שלא החליטו אם יעשו שימוש כזה. כלומר, פוטנציאל השימוש בווידיאו מגיע עד קרוב ל־70% מכלל החילונים.

את הסקר ערך עבור "מעריב" מנחם לזר, מנהל פאנלס פוליטיקס. השתתפו בו 502 נשאלים המייצגים את האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל. טעות הדגימה המרבית בסקר 4.4%. כתבה נרחבת על ממצא זה וממצאים נוספים מהסקר - מחר בגיליון ערב החג של "מעריב".