פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם, בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

פרק 22: תשעה באב 2020 עדיין בגלות

תשעה באב הוא יום עצוב בהיסטוריה של העם היהודי, עדיין! תשעה באב 2020 – עם ישראל עלה בהמוניו להר הבית, השכים קום והתייצב בשערי ההר.

בעודו ממתין בחום ובשמש הקופחת, לשעת הפתיחה 7.30, מתרגש לקראת העלייה ביום מיוחד זה,  המשטרה שלא הייתה ערוכה לכמות עולים שכזו הכריחה את ההמונים להמתין בתנאים בלתי נסבלים במשך זמן רב והתנתה את העלייה בקבוצות של 20 אנשים.

החוויה הייתה מזעזעת: אנשים נשים וילדים, כמו סרדינים, ממתינים לתורם במשך זמן רב. גם כשנכנסו להר הבית סוף סוף, ההתנהלות הייתה בלתי נעימה ובעייתית. כל כמה צעדים העולים נאלצו לעצור לפי הוראת המשטרה. החוויה  לעלות להר הבית ביום חשוב זה, בתשעה באב, פספסה את יעדה וחבל.

לא ברור מדוע ההתנהלות הייתה כה לא מאורגנת ומסורבלת?! האם אנחנו במדינת ישראל? האם הר הבית אכן בידינו? האם אנחנו הריבון? או שמא אנחנו כאורחים מסתובבים בביתנו?! מוגש כחומר למחשבה!