חג שמחת תורה יחול בכ"ב בתשרי תשפ"ב, 28-27 בספטמבר 2021. ביום זה מציינים את סיום המחזור השנתי של קריאת התורה והתחלת מחזור חדש. ביום זה קוראים את הפרשה האחרונה בתורה, פרשת וזאת הברכה, ומיד אחריה את תחילת הפרשה הראשונה, פרשת בראשית.

זמני כניסת תורה תשפ''ב (צילום: ללא קרדיט)זמני כניסת תורה תשפ''ב (צילום: ללא קרדיט)