חג שמחת תורה יחול בכ"ב בתשרי תשפ"ב, 28-27 בספטמבר 2021. ביום זה מציינים את סיום המחזור השנתי של קריאת התורה והתחלת מחזור חדש. ביום זה קוראים את הפרשה האחרונה בתורה, פרשת וזאת הברכה, ומיד אחריה את תחילת הפרשה הראשונה, פרשת בראשית.

זמני כניסת תורה תשפ''ב (צילום: ללא קרדיט)זמני כניסת תורה תשפ''ב (צילום: ללא קרדיט)

הלכות  הושענא רבה ושמחת תורה | הרב שמואל שפירא, חבר מועצת רבני צהר ורב היישוב כוכב יאיר

יום שישי של חול המועד נחשב כיום הדין האחרון וכאחד מהימים הנוראים. בליל הושענא רבה נוהגים ללמוד. בבוקר מקיפים את הבימה שבע פעמים, וחובטים באגודת ערבה מיוחדת (חמישה ענפים). אחרי הצהריים נפרדים מהסוכה, ואין לפרקה.

שמחת תורה ושמיני עצרת
מן התורה היום השמיני של סוכות נקרא שמיני עצרת, והוא יום טוב בפני עצמו. אומרים בו "יזכור" ותפילת הגשם. שמחת תורה בחו"ל נחוג יום אחריו. בארץ מאחדים את שני הימים. מסיימים בחג את קריאת התורה בפרשת "וזאת הברכה". נוהגים להעלות לתורה את כל הגברים, (אפשר גם להעלות מספר גברים יחד לעלייה אחת) וגם לילדים עלייה מיוחדת. "חתן תורה" - העולה האחרון המסיים את התורה, ו"חתן בראשית" - העולה הראשון בספר בראשית. שמחים בשמחת התורה בהקפות בלילה וביום. מצווה לרקוד ולשמוח בשמחת התורה. בארץ נוהגים להוסיף במוצאי החג "הקפות שניות".