שתדעו מתי אפשר לאכול: מדי שנה, בחג הפסח, קוראים את ההגדה של פסח  ומספרים את סיפור יציאת מצרים וקים מצוות "והגדת לבנך". 

קריאת ההגדה במשולב עם הסעודה ברבים בערב חג הפסח הוא טקס מרכזי ביהדות לכל המשפחה, למבוגרים ולילדים, שקוראים היחד את התפילות, המזמורים והפיוטים, בהם "מה נשתנה", "הא לחמא עניה" ו"דיינו".