אז מה בסוף? יש או אין 61? בעת כתיבת שורות אלו עוד אין לאף אחד מושג, אבל זה הזמן לחשוב לרגע על אותו מספר קסם חמקמק - 61. חשבתם על זה פעם, למה דווקא 61?

כן, אני יודע ש־61 שואב את כוחו מעצם היותו מספר המסמל את הרוב, שובר השוויון, מתוך 120 חברי הכנסת. אבל אם כבר פתחנו את זה, בואו נלך צעד אחד קדימה ונשאל את עצמנו, למה באמת 120? מי קבע, ולמה קבע, שדווקא 120 חברים ייבחרו לשמש כשליחי הציבור בכנסת?
אין כל היגיון במספר הזה.

מחד, ביחס למדינות ה־OECD מספר חברי הפרלמנט אצלנו מועט במיוחד בהתחשב בגודל האוכלוסייה. ומאידך אם נסתמך על כלל האצבע הקובע ש"גודל הפרלמנט צריך להיות בקירוב השורש השלישי של אוכלוסיית המדינה", הרי שהיינו יכולים להסתפק בכיף ב־95 ח"כים בלבד.

בטח תופתעו לגלות שמספר הח"כים בכנסת ישראל נקבע בהסתמך על הנאמר בתלמוד ש"הכנסת הגדולה", אותו מוסד עליון קדום שאיחד את חכמי ישראל עוד מימי שיבת ציון, מנתה גם היא 120 זקנים. לדעתי אי אפשר להתעלם מהמשמעות הנוספת שנושא המספר 120, זו המוכרת לנו בעיקר מהאיחול "עד מאה ועשרים שנה" והמעניקה למספר המיוחד הזה נופך של שלמות. הרי גם משה רבנו, המושלם באדם, חי בדיוק 120 שנה.

אז לרגל יום הולדתו שחל השבוע של "משה רבנו של דורנו", הלא הוא הרבי מליובאוויטש, זכר צדיק לברכה, המביא בכנפיו את השלמות של שנת המאה ועשרים להולדתו, הנה מסר קצר ממנו לקראת חג הפסח – יום ההולדת של כולנו: "יציאת מצרים מתוארת כלידתו של עם ישראל".

מצבו של עם ישראל במצרים היה כעובר השרוי בבטן אמו, שלמרות היותו דבר שלם, חי ומתפתח, לאמיתו של דבר הוא נעדר כל מציאות עצמאית, חסר כל מודעות משלו, ונטול בחירה חופשית. בני ישראל, עוד בהיותם במצרים, ענו אומנם להגדרת 'לאום' על פי כל המובנים המקובלים – שפה, לבוש וארץ (גושן). אך למעשה היו עדיין שרויים ומוטמעים לגמרי בקרבו של עם אחר, משועבדים לא רק לעבודת הפרך, אלא בעיקר לאמונתם האלילית, 'הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה'.

רגע הגאולה והיציאה ממצרים הוא הרגע שבו 'נולד' עם ישראל והפך באחת מעם 'עוברי' תלותי ומשועבד, לעם של בני חורין, ויצא מעבדות עמוקה לחירות הנעלית ביותר – 'ממלכת כהנים וגוי קדוש'.

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. חג הפסח מזכיר לכל אחד ואחד מאיתנו את החובה והזכות להיוולד כל יום מחדש. להשתחרר מהתלות ה'עוברית' ב'עבודה זרה' - תפיסת העולם הרווחת של הסביבה הזרה - ולהיוולד להיות בן חורין, לצאת לחירות מחשבתית ואמונית אמיתית, הבאה לידי ביטוי מעשי בחיים על פי תורתנו, תורת חיים".

חג חירות שמח לכל בית ישראל!

הכותב הוא שליח חב"ד לשכונות הצפון החדש ורב בית הכנסת "סי אנד סאן" תל אביב