קבוצת תמיכה: מה לדעתכם חושבים יהודי ארצות הברית על תמיכת הנשיא האמריקאי במדינת ישראל? הייתי מניח שיהודים ישמחו כאשר נשיא ארצות הברית תומך בישראל, אבל אז אני קורא כותרת מחקר שזו לשונה: “ארבעה מתוך עשרה יהודים אמריקאים סבורים שטראמפ תומך בישראל יותר מדי”. כמה חולה העם המוזר שלנו. ביתר דיוק: %42 מיהודי ארצות הברית לא מרוצים מתמיכת טראמפ בישראל, וחושבים שהוא צריך לתמוך בנו פחות. מה עושים מול עם יהודי כזה? וודי אלן הוא אולי המייצג המוכר לנו של הטיפוס היהודי האמריקאי הזה. הוא לא ביקר בישראל מעולם. אם תגידו: הוא לא רוצה להגיע לישראל של ביבי, אזכיר שהוא לא הגיע גם לישראל של רבין ושל פרס. לא הגיע גם בתקופת הסכם אוסלו ושיא הפרחות היונים, עלי הזית והאשליות. אני מניח שהוא הוזמן. האם מתקבל על הדעת ששמעון פרס לא הזמין את וודי אלן לאחד מימי ההולדת שלו? לא תיתכן רשלנות כזו מצד פרס. וודי אלן לא הגיע, עם הזמנה או בלי הזמנה. 
 

אני לא יודע אם הוא כלול ביהודים שענו למשאל שגילה את ההסתייגות של למעלה מ־%40 מיהודי ארצות הברית מתמיכת טראמפ בישראל. אני מקווה שוודי אלן לא היה עונה תשובה לא הומנית כזו. הבאתי אותו רק כדוגמה לסוגי הפער וההסתייגות שיש בינינו לבין אחינו היהודים האמריקאים. יש הבדל בין ביקורת על מדיניותה של ישראל לבין הממצא ש־%42 מיהודי ארצות הברית חושבים שהנשיא האמריקאי תומך בישראל באופן מוגזם (%6 חושבים שהוא תומך מדי בפלסטינים. %47 מיהודי ארצות הברית חושבים שהמדיניות של טראמפ מאוזנת).
 
את המחקר פרסם מכון המחקר PEW מוושינגטון. המכון מפרסם מחקרים על מגמות בעולם (למשל איך האמריקאים רואים את הגיוון האתני והגזעי בחברה? תשובה: רובם באופן חיובי). מצאתי עוד מחקר עכשווי שמזכיר את ישראל. לא מחמיא: בציבור האמריקאי יש יחס אוהד לעם הישראלי (%64), אבל יחס פחות חיובי (%41) לממשלת ישראל.
 
נחזור למחקר שבדק את יחס האמריקאים לאהדת טראמפ לישראל, וגילה שיהודים רבים מסתייגים מאהדה כזו. זה איננו הנתון המעניין ביותר במחקר הזה. המחקר מראה שנוצרים בארצות הברית דווקא מסכימים למדיניות התמיכה של טראמפ בישראל. יותר מהיהודים. הרבה יותר. הנה הנתונים: רק %15 מהנוצרים האוונגליסטים חושבים שטראמפ מגזים בתמיכתו בישראל. 72% מהם מרוצים מן התמיכה של טראמפ בישראל, ולא רואים אותה כמופרזת כלל. זאת אומרת שהאוונגליסטים תומכים במדיניות האוהדת את ישראל, יותר מאשר היהודים. 
 
האוונגליסטים אינם הזרם הנוצרי היחיד בארצות הברית. הם רבים מאוד, כ־70 מיליון, אבל יש כמובן אחרים. ובכן, רק 22% מכלל הנוצרים הפרוטסטנטים האמריקאים חושבים שטראמפ תומך מדי בישראל. אפילו הקתולים האמריקאים עולים על היהודים, ומסתייגים פחות מהיחס האוהד של טראמפ לישראל. רק 34% מהם חושבים שטראמפ מוטה מדי לכיוון אהדת ישראל. אם מחברים את כל הזרמים הנוצריים בארצות הברית, מקבלים את העובדה שרק 26% מהם חושבים שטראמפ מוטה מדי לטובת ישראל (59% חושבים שהוא תומך בישראל כראוי, 5% חושבים שהוא תומך מדי בפלסטינים, 10% לא ענו). לא משתווה לאחוז היהודים (%42!) שתמיכת טראמפ בישראל לא מוצאת חן בעיניהם.
 
נותר לנו לשמוח בתמיכה של האוונגליסטים. האם אנחנו יודעים גם לומר תודה? יש חדשות טובות: לאחרונה קיבלה השגרירות הנוצרית בירושלים, גוף המייצג בישראל את האוונגליסטים, את אות “יקיר קרן היסוד”. האות מוענק לארגונים ויחידים שמקדישים את עצמם לקידום מטרות התנועה הציונית. השגרירות הנוצרית שותפה ל”קרן היסוד” בסיוע להעלאת יהודים לישראל, בעיקר מאתיופיה, ותורמת כמיליון דולר בשנה למטרה זו, תרומה שנאספת מאוונגליסטים אוהבי ישראל ברחבי העולם.
 
העובדה שהמוסדות הלאומיים של הציונות מכירים במאמצים שלהם, מעידה על חיבור גדל והולך של הממסד היהודי והישראלי עם האוונגליסטים. עד כמה שזה מוזר, אני עד כל הזמן למצב שבו הנוצרים אוהבי ישראל האלה נאלצים לחפש סימנים להכרת עם ישראל בתמיכתם. אנחנו כנראה מבינים רק את מי ששונא אותנו, אהבה, לא מוכרת ולא מובנת לנו. לאחרונה חגגו אנשי השגרירות הנוצרית הבינלאומית את יום ירושלים במסיבה גדולה בירושלים. קצת מוקדם, יום ירושלים חל, כידוע, ביום ראשון בעוד שבועיים, אבל אני תוהה כמה מיהודי ארצות הברית (או תל אביב) יחגגו את יום ירושלים באותה הזדהות בתאריך הנכון.