בשורה התחתונה, מבחן התוצאה של התקרית החמורה בשכם, יאפשר חזרה מהירה יחסית לשגרה ביחסים בין צה"ל למנגנוני הביטחון הפלסטיניים. והשורה התחתונה היא שחילופי האש בין הלוחמים מחטיבת הנח"ל לכוח של הביטחון המסכל הפלסטיני הסתיימו ללא נפגעים בקרב הלוחמים שלנו ועם פצוע קל בלבד מרסיסים מקרב הפלסטינים. כך, שני הצדדים יכולים לעבור הלאה. שכן, לשני הצדדים יש הרבה מה להפסיד מקלקול היחסים ופגיעה בתיאום הביטחוני באזור, במיוחד לאור הנתק המוחלט בדרגים המדיניים.תיאום ביטחוני ושיתופי פעולה כלכליים - זה פחות או יותר מה שיש היום ביחסים בין ישראל לרשות הפלסטינית וזה גם מה שמונע בשטח הסלמה, שאף אחד אינו מעוניין להגיע עליה. עם זאת, תוצאות קשות במיוחד באירוע מסוג זה יכולות בקלות להוביל להסלמה בלתי נשלטת בשטח שלאחר מכן קשה מאוד לעצור אותה.ולא היינו רחוקים מזה. עם זאת ראוי ציין שלמרות שהתפתחו חילופי שבהם נורתה משני הצדדים תחמושת רבה יחסית, היכולת להבין את הטעות ולנצור את האש מראה את חשיבות התיאום הביטחוני, שבתקרית בשכם עמד במבחן אמת תחת אש.התיאום של פעילות צה"ל בשטח שנמצא תחת אחריות פלסטינית הוא תמיד נקודה רגישה. בצד הפלסטיני, מנגנוני הביטחון מואשמים בשיתוף פעולה עם צה"ל. מנגד קיימת הדילמה הישראלית הקבועה - כיצד להפיק תועלת מהתיאום עם הפלסטינים, אך בלי לסכן כוחות בשטח כתוצאה מזליגת מידע מודיעיני מבצעי.את המתח המובהק הזה מצליחים בצה"ל ובמנגנוני הביטחון הפלסטיני למזער למינימום. העובדה שתקריות מהסוג שהתרחש בשכם הן נדירות מאוד, מעידות על כך יותר מכול. לכן זה גם לגמרי לא מקרי, שלאחר השלב הראשון של האשמות מהצד הפלסטיני, בשני הצדדים מיהרו להנמיך את הפרופיל התקשורתי בכל מה שקשור בתקרית.