1. תקשורת ותיווך מידע לציבור הם, בין היתר, יצירת תודעה, פעמים רבות כוזבת, באמצעים פשוטים - שטיפת מוח ועיוות המציאות. וכשמטבע הלשון "הטבות מס" בנוגע לראש הממשלה נתניהו עלה השבוע שוב ושוב, לא היה שום ספק לאן כוונה יצירת התודעה: נתניהו מקבל הטבות מס, ואילו אנחנו, האזרחים הפשוטים, משלמים מס כחוק, ובמשבר הקורונה אף נותרנו מובטלים. הבעיה היא שזו תודעה כוזבת - לא הטבות מס ואפילו לא משהו שמתקרב לזה.

דיני המס, לא רק בישראל, הם דינים מורכבים ומסובכים, ומי שניסה לפשט את העניין ל"נתניהו מקבל הטבות מס" רצה ליצור מצג של גניבת דעת ואחיזת עיניים. לא מדובר ב"הטבות מס", אלא ב"הוצאות" (שמוגדרות בטעות "הטבות") שאליהן נדרש נתניהו בשל תפקידו ועל "גילום שוויין", אם בכלל.

בקליפת אגוז, לכל עובד יש שכר בסיס, מענקים וכו' - וגם הטבות אחרות כמו רכב, הלוואות מסובסדות, טלפון סלולרי, קו טלפון ביתי ועוד. אלו הן הטבות כספיות לכל דבר ועניין, ויש צורך לעשות גילום שווי כדי למסות אותן, כפי שממסים שכר. יש חברות שמשלמות עבור עובדיהן את המס, במיוחד הבכירים, ויש עובדים, פחות בכירים, שמשלמים בעצמם את המס.

כאן מדובר בראש ממשלה, העובד מספר אחת במשק הישראלי. ברור לכל זאטוט שראש ממשלה הנמצא במעונו, בין שהרשמי ובין שהפרטי, עושה זאת לצורך עבודתו, גם אם הוא נמצא בחופשה או בנסיעת עבודה. וגם בחופשתו - עד כמה שניתן לקרוא לזה חופשה כשאתה עם המאבטחים מסביבך - הוא ממשיך לעבוד. לכן, לצורך תפקידו הוא משתמש במעון הרשמי וגם במעון הפרטי וגם ברכב המשוריין שלו. אלו חלק מה"הטבות" של ראש ממשלה, כך היה לפני נתניהו וכך יהיה גם אחריו בנוגע למעון הפרטי.

מעון ראש הממשלה, ארכיון (למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה). צילום: הדס פרוש, פלאש 90מעון ראש הממשלה, ארכיון (למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה). צילום: הדס פרוש, פלאש 90

לכן, שאלת המס כלל לא הייתה צריכה לעלות. אם רשות המסים רוצה לגבות מס על ה"הטבות", בבקשה - שתפנה למעסיק, למדינה, ותבקש ממנה לגלם את המס עבור כל ראשי הממשלה - ממילא זו העברה מכיס לכיס. אבל רשות המסים לא גבתה מס כזה מראשי ממשלה קודמים, ואז התחיל הפסטיבל בחסות המשפטיזציה הישראלית.

ולמצקצקים בלשונם על ה"מידתיות" בהוצאות, ראו תזכורת: תקציב בית הנשיא בימיו של שמעון פרס ז"ל (2014־2007) זינק מ־25 מיליון שקל ל־56 מיליון שקל - זינוק חסר פרופורציה לחלוטין. לא שמעתי אז את כל הטהרנים, ולא ראיתי עתירות סדרתיות לבג"ץ על כך. מה, זה לא כסף ציבורי?

2. הכל התחיל בעתירה משנת 2016 של עותר סדרתי נגד נתניהו מהצד השמאלי של המפה הפוליטית בעניין מיסוי ההוצאות של ראש הממשלה. בחסות העתירה, ובחסות העתירות האינסופיות שמחטטות עד לרמה של החשבוניות לניקוי יבש במעון ראש הממשלה, נפתחה סאגה של נהלים ותיקוני חוק. אז הנה מסמך מאוד רלוונטי לדיון המיותר השבוע.

התאריך: 6 באוקטובר 2016. מכתב שנכתב על ידי עו"ד אורן פונו, ממונה בכיר (ייעוץ חקיקה), במשרד המשפטים, ואחד מעובדיו של אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה. נושא המכתב: ענייני המס של ראש הממשלה, כפי שבאו לידי ביטוי בדיון השבוע.

"סעיף 36 לחוק יסוד: 'הממשלה' קובע כי 'משכורתם של השרים וסגני השרים ותשלומים אחרים שישולמו להם בתקופת כהונתם או לאחריה, או לשאיריהם לאחר מותם, ייקבעו בחוק או בהחלטה של הכנסת או של ועדה מוועדותיה שהכנסת הסמיכה לכך'", כתב פונו. "ועדת הכספים של הכנסת אכן קבעה, בהחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב 1982, 'כי המדינה תעמיד לרשות ראש הממשלה מעון בירושלים שינוהל על חשבון אוצר המדינה. בהמשך לכך נקבע נוהל 'השתתפות בהוצאות ראש ממשלה מכהן', שלפיו המדינה - קרי המעסיקה - תשתתף בהוצאות מעונו הפרטי של ראש הממשלה מחוץ לירושלים, בהתייחס ל'הוצאות הכרוכות בשימוש לצורכי התפקיד'.

"החלטת ועדת הכספים והנוהל מבוססים על התפיסה שלפיה מאפייני תפקידו הייחודיים של ראש הממשלה דורשים שימוש במעון הפרטי לצורך תפקידו, ועל כן יש הצדקה שהמדינה (המעסיקה) תישא בהוצאות הכרוכות בהם. משום כך, מגביל הנוהל את ההשתתפות להוצאות הכרוכות בשימוש במעון לצורכי התפקיד.

ועדת הכספים (צילום: אביאל מגנזי, דוברות הכנסת)ועדת הכספים (צילום: אביאל מגנזי, דוברות הכנסת)

"כפי שנמסר לנו, עמדת אגף החשב הכללי, כפי שיושמה לגבי ראשי הממשלה, הנוכחי ובעבר, היא כי הנורמה שנקבעה על ידי הרשות המחוקקת שלפיה המדינה תשתתף בהוצאות מעונו הפרטי של ראש הממשלה מחוץ לירושלים, משקפת תפיסה שעל פיה יש לאפשר לראש הממשלה תפקיד רציף בכל שעות היממה ועל פני כל ימות השנה, וזאת כמתבקש מאופיו המיוחד של התפקיד הבכיר ביותר בממשלת ישראל. בהקשר לאמור חשוב להדגיש שיש לפעול בסבירות ובמידתיות לעניין היקף ההוצאות ואופיין, ונושא זה קיבל ביטוי, בין היתר, בנוהל השתתפות בהוצאות ראש ממשלה מכהן.

"בבדיקה מול רשות המסים נמצא כי מבחינת דיני המס, ובהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה, הוצאות שנועדו לנוחות המעביד אינן בגדר הכנסה לפקודת מס הכנסה אשר חייבת במס. לאור האמור לעיל, הרי שהוצאות המעון הפרטי של ראש הממשלה שבהן על המדינה לשאת בהתאם לנוהל הינן בגדר הוצאה ל'נוחות המעביד' ואינן בגדר הכנסה חייבת במס".

אז ככה: המסמך הזה, פרי עבודתו של משרד המשפטים - קבע כבר בסוף 2016 כי הוצאות מעון ראש הממשלה, הן בירושלים והן הפרטי, אינן חייבות במס, כמו שכל הוצאה או "הטבה" אחרת (כמו רכב, למשל) אינן חייבות במס. מה שמדהים במכתב הוא שרשות המסים והחשב הכללי בעצם קובעים שראשי ממשלה קודמים לנתניהו לא חויבו במס כי ממילא אין צורך לחייב במס, כך שכל הדיון השבוע מתייתר לגמרי. לא הטבות מס ולא נעליים יש כאן, אלא תפירת שומה.

3. גיא גולדמן, נציג רשות המסים בדיון בוועדת הכספים השבוע, אמר שהוא אינו יודע אם ראשי ממשלה קודמים חויבו במס, וננזף בצדק על ידי יו"ר הוועדה משה גפני. האמת היא שגולדמן יודע גם יודע שהם לא חויבו במס על הוצאות המעון הפרטי, אבל ניסה להתחמק. בדיון ב־25 ביוני 2018, שעסק בחוק שיזם מיקי זוהר להסדרת כל העניינים הללו, גולדמן ובכירה באוצר נשמעו קצת אחרת. הנה הדברים מפרוטוקול הדיון.

שגית אפק, יועצת משפטית לוועדה: "... עד לעתירה שהוגשה בשנת 2016, ההוצאות של ראש הממשלה, שהיו קשורות למילוי תפקידו, היו פטורות ממס. או יותר נכון, רשות המסים לא ביקשה לגבות עליהן מס ולא נעשה דבר בעניין הזה. ממכתבים שראיתי אצל היועץ המשפטי לממשלה, ההנחה הייתה...

גיא גולדמן, נציג רשות המסים: "לא נדרשנו לזה".
שגית אפק: "... זה היה המצב העובדתי. אומר כאן הנציג של רשות המסים שהם לא נדרשו לעניין הזה. בפועל הם לא גבו מס, והתוצאה הייתה שיש פטור ממס".
גולדמן: "ההנחה היא שכל נישום משלם מס אמת, ואנחנו לא בודקים כל אחד, לא נדרשנו לזה".
אפק: "אתם היום לא ממסים את ראשי הממשלה לשעבר, כיוון שעד 2017 לא מיסיתם, נכון?".
פרידה ישראלי, אז המשנה לכלכלן הראשי באוצר והממונה על הכנסות המדינה: "לא, הקצבה על הפנסיה שהם יקבלו - ממסים אותה".
אפק: "הקצבה על פנסיה תהיה ממוסה. כתוב 'למעט משכורת וקצבה'...".

אז ככה: גולדמן אומנם מתחמק בקשר לראשי הממשלה הקודמים, אבל אומר שהם לא "נדרשו" לזה. המשמעות היא שראשי ממשלה קודמים לא חויבו במס, וממילא ברשות המסים לא בדקו זאת, כי הם בודקים בקושי 2% מהשומות. אז למה פתאום רשות המסים "נדרשת" לזה רק במקרה של נתניהו ובודקת דווקא את השומה שלו?

ישראלי אומרת במפורש שרק הקצבה לפנסיה ממוסה, וזה ברור מאליו. שכר וקצבה ממוסים, והשאר - כמו הטבות רכב ודירה - לא ממוסים. זה לא נאמר במפורש על ידי השניים, אבל זה עולה מהדברים בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים.

אחרי הדיון בוועדת הכספים פניתי לרשות המסים בזו השאלה: "האם ראשי ממשלה קודמים חויבו במס על שווי הטבות כמו רכב או דירה?". התשובה: "הנציג בוועדה הבהיר שלא ניתן להתייחס לנושא בשל חובת הסודיות בחוקי המס. אנחנו כפופים לחוק".

התשובה הזו נכונה, כי יש חובת סודיות על שומות בפקודת מס ההכנסה, וזו בדיוק הסיבה לתהות מי צפצף על החוק והפך את השומות הפרטיות של נתניהו לפסטיבל? שאלה טובה ואין עליה תשובה, בדיוק כפי שאין תשובה על ההדלפות הפליליות מתיקי נתניהו, כי איש לא מוכן לחקור את שומרי הסף, את עובדי הציבור, שעוברים על החוק בריש גלי.

4. מה שחמור במיוחד הוא שכל סוגיית שומות המס וההחזרים של נתניהו הפכה לפומבית, על אף חובת הסודיות. חלק גדול מהעיתונאים ה"בכירים" משתמשים בחברות שמאפשרות תכנוני מס בשומות השנתיות כדי להוריד את חבות המס. נדמה לי שהם לא היו רוצים שהשומות שלהם יתפזרו לכל עבר בגלל הדלפות פליליות. משום מה הדלפות כאלה לא היו בתקופת אהוד ברק, למשל, או אחרים. הנה כמה שאלות שהפניתי לרשות המסים, לממונה על השכר ולהנהלת בתי המשפט. התשובות מדברות בעד עצמן.

השאלה שהפניתי לרשות המסים: האם בכוונתכם לפתוח בחקירה נגד המדליפים בנושא שומות נתניהו? התשובה: "שמירה על חובת הסודיות הקבועה בדיני המס מהווה נר לרגלי עובדי הרשות. הנהלת הרשות פועלת לוודא שהכללים מיושמים".

השאלה שהפניתי לממונה על השכר באוצר: האם המדינה, כמעסיקה בפועל של ראשי ממשלה, חייבה במס ראשי ממשלה קודמים, לבד מנתניהו, על שווי הטבות כמו רכב או דירה? תשובתם: "מבדיקתנו עלה כי לשני ראשי ממשלה קודמים בוצעה זקיפת הטבה עבור הוצאות השימוש ברכב הצמוד, וזאת לפי שיטת המיסוי שהייתה נהוגה בזמנו ללא גילום. עבור ראשי ממשלה קודמים לא בוצעה זקיפת הטבה בגין הוצאות במעונות הפרטיים".

השאלה להנהלת בתי המשפט: האם אתם מגלמים את המס בשכרה של נשיאת העליון אסתר חיות עבור שווי השימוש ברכב המשוריין שלה, ו/או הוצאות/הטבות אחרות, ככל שיש כאלה?

מהנהלת בתי המשפט נמסר: "לנשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, צמוד רכב מסוג סקודה סופרב והיא משלמת בגינו מס מלא ללא גילום. לגבי הוצאות/הטבות אחרות - שופטים אשר מונו לפני 31.7.95, ובכלל זה הנשיאה, זכאים להחזר הוצאות רפואיות (לפי סעיף 7 להחלטת משכורת). בגין זה משלם כל שופט סכום שנקבע בהחלטה, והנהלת בתי המשפט מגלמת סכום זה. אין הוצאות או הטבות אחרות אשר הנהלת בתי המשפט מגלמת בגינן את המס (יש לציין כי החזר הוצאות בריאות כאמור לעיל הינו על פי קבלות המוגשות על ידי השופט והן פטורות ממס). לשופטים שמונו אחרי 31.7.95 אין הסדר שירותים רפואיים ואין להם גילום כלל. האמור לעניין הגילום נכון לגבי כל השופטים, ובכלל זה שופטי בית המשפט העליון".