נגד התופעה, הקללה, של שנאת חינם אי אפשר, אסור ומסוכן להילחם בנשק ובתחמושת שעצם השימוש בהם מגביר, מלהיט ומעצים את המארה שנאת החינם. את השגיאה, המחדל והפשע של ניהול עימות נגד גילויי וביטויי שנאת חינם באופן שרק מגביר, מרחיב ומזין את התופעה החולנית עושים ראשי המפלגות החרדיות, יהדות התורה וש"ס. יעקב ליצמן , משה גפני ואריה דרעי. לא הם יזמו, לא הם עוררו והציתו את האש הזרה של שנאת חינם. אבל בתגובותיהם, במענה שלהם, בהתבטאויות שלהם נגד מי שבעיניהם נחשבים ומקובלים כאויבי הדת, כמחבלים ביהדות, לועגים למצוותיה - הם, גפני, ליצמן ודרעי ועמיתיהם בראשות מפלגותיהם, הם אלה שהגבירו, הלהיטו, העצימו את שנאת החינם, הקללה שעושה שמו בזירה הציבורית והפוליטית בישראל.

אם נדרשה הוכחה חותכת לאחריותם, לאשמתם ולמעורבותם של גפני, ליצמן ודרעי בהתפשטות גילויי השנאה לחרדים, בהתלהטות ביטויי עלבון ובפגיעה בדת ובהתלהמות שמבטאות משטמה לציבור החרדי החסידי - ההוכחה היא התגובה ההיסטרית, ההתפרצות המילולית הפרועה שלהם ההתיבבות שלהם כריאקציה להכרעת בית המשפט העליון שהכשיר גיור רפורמי וקונסרבטיבי בארץ כגורם לקבלת אזרחות. אפשר להבין ואפילו לסלוח להתנגדות, לפסילה ולשלילת דפוסי ואופני ההתייחסו של התנועה הרפורמית לדת ישראל.


הכלבים שהוצגו כיהודים במסגרת יהדות התורה (צילום: צילום מסך סרטון יהדות התורה)הכלבים שהוצגו כיהודים במסגרת יהדות התורה (צילום: צילום מסך סרטון יהדות התורה)

מותר אפילו להטיל דופי בנוהלי טקסי התפילה בבית הכנסת הרפורמיים וללעוג לקלילות שהנהיגו בתחום הגירות. אבל ליזום, להכין ולהפיץ סרטון שמכנה, מכליל ו"מתעד" את הרפורמים ככלבים זאת תגובה שחושפת ומעידה יותר על תחושת חולשה רוחנית וחוסר בטחון נפשי אצל המגיבים, גפני, ליצמן ודרעי – מאשר על דופי, גנא ופגימות דתית בנוהלי והתנהלות הזרם הרפורמי. מותר ללעוג למנהגי דת ולנוהלי יהדות שמגזר אחד יצר ואימץ באופן עצמאי. אסור וזה בחזקת מעשה פשע לדמות ולהשוות לכלבים ציבור של כ-3 מיליון יהודים הרשומים והמזוהים בקהילה בארה"ב כרפורמים. זהו מעשה נואל המעיד שמשהו בדת, באורח החיים החרדי האורטודוקסי של עושיו פגום, לקוי וטעון תיקון.

ראשי המפלגות החרדיות טוענים שהם מיעוט. אבל הם מיעוט עוצמתי. מערכות החינוך של המפלגות החרדיות גדלות ומתרחבות. הישיבות מלאות תלמידים, הכוללים גדושים באברכים. לחצרות האדמורי'ם נוהרים עשרות אלפי חסידים. בדיוק זהו מיעוט שחכמי התלמוד הזהירו, התריעו מפניו כגורם העשוי ליצור, להזין ולהפיץ שנאת חינם. מאמר גמרא מדהים. "מקדש ראשון מפני מה חרב מפני ג' דברים שהיו בו, עבודה זרה, וגילוי עריות ושפיכות דמים", אומרת הגמרא. "אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב מפני שהיתה בו שנאת חינם", (בבלי מסכת יומא דף ט' ע'ב). 

הדימוי לכלבים שסרטון 'יהדות התורה' נתן ליהודים רפורמים מזכיר עוד מאמר תלמודי, בלתי מחמיא ליוצרי הסרטון ולפטרוניו, ראשי יהדות התורה וש'ס. הגמרא מביאה רשימה של התפתחויות ומצבים שליליים ומגונים שיתרחשו בעידן של עקבתא דמשיחא, של התקרבות בואו של המשיח. אחד מהם, "פני הדור כפני הכלב", (בבלי, מסכת סוטה דף מ'ט ע'ב). הגמרא מדברת על דור – לא על מיגזר או זרם אחד ביהדות. ראשי המפלגות החרדיות לא יכולים לחמוק או להתכחש לעובדה שאפשר להכליל אותם כחלק מדור, שחכמי התלמוד נתנו לו בדיוק את הדימוי שהם נתנו לציבור של יהודים.