אמריקה של היום היא לא אותה אמריקה שאנחנו מכירים. זאת המשמעות המצטיירת לפחות מהנתונים של מפקד האוכלוסין האמריקאי שפורסם בשבוע שעבר. מומחים ופרשנים באמצעי התקשורת בארצות הברית אף הרחיקו לכת והביעו חשש שנתוני המפקד החדש מעידים על סכנה לדמוקרטיה האמריקאית.

מדובר על מפקד שמתקיים אחת לעשור, ולפי דיווחים באמצעי התקשורת בארצות הברית, זהו מפקד שהתנהל באופן מוקפד ביותר. על פי המפקד, האוכלוסייה הכללית בארצות הברית מונה כיום 331 מיליון בני אדם, גידול של 7.4% מהעשור הקודם, אבל הגידול הנמוך ביותר שנרשם בעשר שנים מאז שנות ה־30 של המאה הקודמת.

הנתון הבולט במפקד, שעורר גל של תגובות, הוא שלראשונה בתולדות ארצות הברית, אוכלוסיית הלבנים התכווצה בעשור האחרון. ליתר דיוק, לבנים לא־היספנים. הלבנים הם עדיין חלק האוכלוסין הגדול במדינה. אבל מאז המפקד האחרון, בשנת 2010, שיעורם הצטמצם. אם לפני עשור עמד מספרם על 196 מיליון, כיום מספרם עומד על 191 מיליון. הם מהווים 57.8% מהאוכלוסייה הכללית, אך שיעורם התכווץ ב־8.6% בעשור האחרון.

הנתון השני במפקד שעורר תשומת לב מיוחדת הוא שהאוכלוסייה בארצות הברית הפכה בעשור האחרון למגוונת בהיקף חסר תקדים. תהליך ההשתנות בארצות הברית אינו תופעה חדשה, אבל בשנים האחרונות התהליך צבר תאוצה. כך למשל, מספר ההיספנים גדל ב־23% ועומד היום על 62.1 מיליון בני אדם. גידול משמעותי נרשם גם במספר האסייתים, שמספרם עומד היום על 24 מיליון, גידול של 35%. החידוש המעניין הוא הגידול המשמעותי במספר האמריקאים המזהים עצמם כבעלי כמה זהויות אתניות: מספרם זינק מ־9 מיליון לפני עשר שנים ל־33.8 מיליון כיום. במספר האפרו־אמריקאים באוכלוסיית ארצות הברית לא חל שינוי משמעותי, ומספרם עומד על 12% מהאוכלוסייה, גידול של 5.6% לעומת העבר.

המפקד העלה ממצא שלפיו חלו גידולים משמעותיים במספר האמריקאים החיים בערים הגדולות ובפרבריהן, עובדה שעלולה לערער את מאזן הכוחות בין שתי המפלגות הגדולות ולעודד גורמים הפועלים לשינוי גבולות אזורי ומחוזות בחירה. “פוליטיקאים מקומיים ינצלו את הנתונים לשרטט מפות חדשות של אזורי בחירה במטרה להשיג רוב בקונגרס בבחירות אמצע הקדנציה בשנה הבאה”, כתב אחד הפרשנים.

יש לקחת בחשבון שהמגוון הרב באוכלוסייה האמריקאית עשוי להשפיע גם על הקהילה היהודית בארצות הברית, שהופכת מיעוט שולי לנוכח הגידול בקבוצות אתניות אחרות. לא מן הנמנע שלקול היהודי בבחירות הבאות, גם בבחירות מקומיות, יהיה ערך קטן יותר.