שימו לב: הכתובת על הקיר, הסיפור המלא. ב-2018 הקים שר הביטחון פנים לשעבר, גלעד ארדן, ועדה מיוחדת לבדיקת נושא האסירים הביטחוניים. הוא עשה את זה בעקבות שביתות הרעב של הביטחוניים והתדרדרות מתמשכת בכל הקשור לשליטת השב"ס במה שקורה בין כתלי בתי הכלא.

הנה המסקנות האסטרטגיות: "תפיסת ההפעלה הנוכחית באגפים הביטחוניים מאפשרת שליטה של האסירים וארגוני הטרור על היבטים רבים באגפים, על חשבון שלטונות בית הסוהר שאחיזתם באותם תחומים נחלשה. החזקה של אסירים ביטחוניים על-פי שיוך ארגוני-טרוריסטי משרתת את אירגוני הטרור ומשמשת למעשה טובת הנאה לאסירים ולארגוני הטרור גם יחד. החזקת האסירים כקבוצה. על פי שיוך ארגוני מגבילה את יכולת איסוף המודיעין". עכשיו בואו נרד לרזולוציות. המלצות הוועדה: "הצרה משמעותית של עצמאות האסירים הביטחוניים בהתנהלותם כקולקטיב ושליטתם באורח החיים באגף. בחינה מחדש של הדין המשמעתי לאסירים כך שיהלום את יישום המלצות הוועדה בפרק זה ובכלל, להשגת שליטה אפקטיבית באגפים הבטחוניים. 

אסירים ביטחוניים (צילום: חסן ג'די, פלאש 90)אסירים ביטחוניים (צילום: חסן ג'די, פלאש 90)

הפסקת השמת אסירים באגפים לפי שיוך ארגוני-טרוריסטי ושינוי תמהיל ההשמה לתמהיל מעורב. הפרדת אסירים המשתייכים לאותה התארגנות טרוריסטית ובנוסף הפרדת בני אותה משפחה, חמולה ובני אותו תא שטח. הקמת אגפים בטחוניים במתאר שונה עם מספר אסירים קטן יותר, דבר שיאפשר שליטה בטחונית טובה יותר וצמצום השפעת ארגוני הטרור על האסירים ועל התנהלותם באגפים. המלצות נוספות באשר להיבטים נוספים של עצמאות האסירים באגפי הכליאה: מוסד הדובר, המזון והבישול, כספים ורכישות, אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהשינויים הנדרשים".

בואו נעבור לפרשנות: עיון בהמלצות המפורטות מעלה תחושת קבס: מוסד הדובר, למשל. כבר מזמן התנפח והפך לאירוע בירוקרטי בו מתייצבים זה מול זה הנהלת הכלא מול דובר האסירים, "סגניו" ו"עוזריו". הוועדה מצאה פער ניכר בין הפקודות לבין מה שקורה בשטח. "הדובר הפך לכלי התקשורת האפשרי היחיד של הנהלת הכלא עם האסירים באופן פרטני. הוא גם מתערב בהשמת אסירים, שיבוצם, העברתם מאגף לאגף וכו'". "עוזר הדובר" ו"נציג הארגון", ג'ובים חדשים שנוצרו בתוך הכלא, הפכו לחבורה הנהנית מחופש תנועה בין האגפים ונגישות מלאה לאסירים "ללא פיקוח רציף של סגל בית הסוהר". 

הוועדה מצאה שאין הנחיות בדבר "פרופיל הדובר" והיא סבורה כי "אין לאשר לאסירים המהווים "סמלי טרור" מובהקים לשמש בכל תפקיד מול הנהלת בית הסוהר (לדוגמא: עבאס אל-סייד, מתכנן הפיגוע במלון פרק ובקניון נתניה, שפוט ל-35 מאסרי עולם ומכהן כ"נציג החמאס" בכלא רמון)". 

הוועדה קובעת כי "מוסד הדובר במתכונתו הנוכחית הוא כלי מרכזי בידי ארגוני הטרור לשליטה על האסירים הביטחוניים וליצירת אוטונומיה דה-פקטו של ארגוני הטרור. התעצמות מעמד הדובר הביאה לטשטוש גבולות בין אנשי הסגל לבין הדוברים, המתבטא בניהול שוטף אל האגף במכלול ההיבטים". הוועדה ממליצה לבטל את מוסד הדובר הנוכחי והחלפתו בנציג אסירים מתחלף, ועל ביטול מוחלט של "עוזרי הדובר" ו"נציג הארגון". 

גלעד ארדן (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)גלעד ארדן (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

בנוסף, "הוועדה ממליצה כי בכל אגף בטחוני ישובץ לפחות איש סגל אחד הדובר וקורא ערבית, בהתאמה ממליצה הוועדה כי קצין המודיעין בבתי הסוהר הביטחוניים יהיה דובר וקורא ערבית". 

פרשנות: אתם מבינים את זה? צריך ועדה מיוחדת שממנה שר כדי להמליץ שמודיעין כלא בטחוני צריך לכלול ערביסטים. זה לא ייאמן ממש. המלצות דומות פורסמו במספר רב של נושאים. הוועדה כללה את גונדר עו"ד אבי וקנין, ניצב שלומי קעטבי, גונדר יצחק גבאי, תת גונדר עו"ד אהוד הלוי ודר' עו"ד רות קמיני.

אחד הגורמים שהיו מעורבים בדיוני הועדה (40 דיוני עומק, עשרות עדים) אמר לי אתמול: "הכל היה כתוב שם. ממש הכל. מי שרוצה לדעת מה קרה, צריך רק לקרוא את הדו"ח הזה. השר רצה ליישם את כל ההמלצות. בלמו אותו. גם בתחומים שהם בסמכותו הבלעדית. אמרו לו שרק בקבינט אפשר להכריע. אז הוא רצה להביא את זה לקבינט, אבל ראש המל"ל בן-שבת לא אפשר. ככה כל זה התמסמס וכך הריקבון נמשך".