פרסום ראשון: במהלך השבועות האחרונים התנהלו מגעים בין ראש הממשלה לשעבר נתניהו לבין הפרקליטות על עסקת טיעון, כך לפי מקורות המעודכנים בפרטים. 

המגעים נמשכו זמן רב והתקיימו בסודיות מוחלטת, עם שותפי סוד מעטים, אך בסופו של דבר התפוצצו על רקע הדרישה הלא מתפשרת של נתניהו שהענישה לא תכלול קלון, ומטבע הדברים גם לא מאסר. 

יש לציין כי לשני הצדדים הייתה סיבה טובה לקיומם של המגעים הללו. נתניהו העריך שמנדלבליט מעוניין לסיים את כהונתו עם "שולחן נקי", וכי ניתן לנצל את חלון הזמנים הצר בטרם הפרישה כדי לסגור עסקה מהירה בתנאי לחץ. 

מנדלבליט היה מוכן לשמוע ואף לבדוק, אבל תנאי הכניסה שלו למשא ומתן, ככל הידוע, היה הודאה מלאה וענישה שתכלול מאסר על תנאי עם קנס משמעותי וקלון. כשהתברר שנתניהו לא מוכן לשקול קלון, המגעים, כאמור, התפוצצו. 

ככל הידוע, אלה היו המגעים הראשונים לעסקת טיעון בין הצדדים. בתקופה מוקדמת יותר, סביב הגשת כתב האישום, גישש נתניהו באמצעות שליחים את האפשרות לנהל מו"מ, אך כוונתו הייתה לסכם על חנינה. על זה, בצד השני לא הסכימו לדבר כלל.

מטעם הפרקליטות נמסר: "לא מגיבים כמדיניות לשאלות על שיחות עם סנגורים, בין שהיו כאלה ובין שלא. אין בכך לאשר או להכחיש דבר ממה שנטען". 

תגובת משפחת נתניהו טרם נמסרה.