סוף כל סוף הגיעו לארץ מכונות אמריקניות חדישות, ואנו יכולים להגשים את שאיפתנו מזה שנים רבות. אנו יכולים לתת לקוראינו עיתון ערב גדול, מודרני, מצויר, מודפס בבהירות ונוח לקריאה. אנו מודים למאת אלף קוראינו על נאמנותם וסובלנותם בכל תשע השנים שעברו, שנות מלחמה והסגר שמנעו בעד הבאת הציוד המיוחד הדרוש לעיתון ערב משוכלל, להדפסת רבבות גיליונות תוך שעה קלה. אנו הצטערנו עם הקוראים על הליקויים ואנו שמחים עמהם על ההתקדמות.כדי להגשים אותה היה הכרח בחילופי בעלים, כל העובדים, הפועלים והפקידים יצאו מבעלות “חברת ידיעות אחרונות בע”מ”. הם התארגנו יחד על יסודות שיתופיים - העורך הראשי, חברי המערכת והסופרים, פועלי הדפוס, אנשי המנהלה והמפיצים. דבר זה מבטיח אי־תלות גמורה של העיתון מהשפעת בעלי הון פרטיים ומן האינטרסים של מפלגות וזרמים. דבר זה מבטיח את העצמאות הגמורה של המערכת במידה שאין דומה לה בארץ. זה עיתון של אנשים מכל שכבות העם - בעד אנשים מכל שכבות העולם.***


מעתה יופיע עיתון כפול מן הנהוג עיתון בן ארבעה עמודים. הוא יכיל את כל המדורות שהתחבבו כל כך על הקורא: שיחות, בהשתתפות כל חברי המערכת, קראתי רשמתי, מילת הכנף של היום, יולה יוצאת מהמחנה, הרומן של ש. וורשאי, הריפורטז’ות המקומיות של ד. גלעדי – וביום השישי: הרשימות של ר’ איפכא מסתברא, אורי קיסרי, ד”ר דוד לאזאר, האגרת מירושלים והסיפור של ש. הירש. אולם מעתה עוד נוסיף על כל אלה כהנה וכהנה. בייחוד ניתנת עתה האפשרות להרבות ידיעות. אבל יהיו גם מדורות חדשים.בראש ובראשונה – מדורות המשקפים את מאבקנו הנוכחי. יופיע יומן המערכה של ד”ר עזריאל קרליבך והרקע הפוליטי בלייק־סאכסיס יואר בטלגרמות של ד”ר ש. רשף. הד המערכה בחיי יום־יום של היישוב יתואר במדור “בחזית ובעורף” ואת המצב האסטרטגי יסקור מ. גונן. ועוד זאת: אחת לשבוע תצורף תוספת צבאית מיוחדת בעריכתו של איש מרכזי מאנשי המגן.אולם כל זה אינו בא על חשבון המדורות המוקדשים ליתר שטחי החיים. להפך. גם הם יורחבו באותה המידה – ואף יותר. בעמוד שלם המוקדש לעניינים מקומיים ישתקפו דאגות ותמורות יום־יום בחיי הפועל והפקיד ובשוק העבודה. עקרת הבית תקבל אינפורמציה על המצב בשוק המצרכים, הסוחר ימצא ידיעות עיקריות מהנעשה במשקנו, לוח היום מיוחד במינו ידריך אל המאורעות במפלגות ובארגונים, ואל הצגות תיאטרון וקולנוע של אותו לילה. כל זה – בעיתון שיופיע בשעות המוקדמות של אחר הצהריים. אולם בשעות המאוחרות יותר, עם חשיכה, תצא מהיום גם מהדורה אחרונה, עיתון שיהיה רובו ככולו שונה וחדש בתוכנו. הוא יכיל לא רק את חדשות השעה האחרונות, אלא אף רומן חדש ופילטונים וטורים רבים שלא יבואו במהדורה הקודמת.***בכל השטחים ילבשו התוכן הידוע והגישה המוכרת היטב צורה חדשה. אפילו - למשל - במודעות. כבעלי עיתון עממי אנו מתנגדים לכך, שמאורעות פרטיים משפחתיים יתפסו בעיתון שטח שגודלו – כגודל הכיס של בני המשפחה. אנו סבורים שבמוות כולם שווים: העשיר שידידים אמידים רבים לו המשתתפים באבל, והבחור העני שנפל במערכה למען עמו. וכן כל ילד הנולד לישראל יקר לנו במידה שווה, וכן כל זוג צעיר המקים ביתו במולדת. על כן לא נקבל אלא מודעות משפחתיות אחידות. כי כמו כן בעבר כן גם בעתיד נעשה כמיטב מאמצינו לצרף למאבק העם על שחרורו את כל בניו, על כל פלגותיו, על כל שכבותיו - כי רק בדרך זו נזכה לגאולה.העורך: ד”ר עזריאל קרליבך


חברי המערכת: דוד גלעדי. ד”ר דוד לאזאר. אורי קיסרי. שלום רוזנפלד. ש. שניצר.


הסופרים בארץ ובחוץ לארץ.


פועלי הדפוס. עובדי המנהלה. המפיצים.


 


פורסם ב־15.2.1948