ביום שלישי שעבר התקיימו ברחבי הארץ הפגנות המוניות במחאה נגד אלימות כלפי נשים ורציחתן. רבבות יצאו לרחובות במטרה ברורה: לשים קץ לאטימות הממשלתית ולדרוש טיפול הולם בתופעה הקשה. לדממת המוות של הנרצחות מצטרפת גם דומיית המתאבדים. מדי שנה מתאבדים בישראל כ־500 איש; מספר גבוה יותר ממספר ההרוגים בתאונות הדרכים וממספר נפגעי פעולות האיבה והטרור. רובם גברים; כמחציתם גברים גרושים. המספר הזה עלום מעיני הציבור משום שאינו מקבל סיקור תקשורתי זהה לאירוע חבלני או לתאונה, זאת משום שההרוג נטל את חייו בידיו ולכן הוא האחראי לגורלו. זו שגיאה איומה לחשוב כך. בסעיף 4 בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו נקבע כי "כל אדם זכאי להגנה על חייו, גופו וכבודו". חובת יישום החוק וההגנה על הפרט היא של המדינה. 
 
בשנת 2012 ערכה מחלקת המחקר של הכנסת בדיקה, לבקשת ח"כ יהודה גליק, ובחנה את תופעת ההתאבדות בישראל, בדגש על גברים גרושים. המחקר שלה נשען על מחקר קיים הנקרא "התוכנית למניעת התאבדות – סיכום והמלצות", שהופק בשיתוף משרד הבריאות, החינוך, הרווחה, הקליטה והעלייה, אזרחים ותיקים וג'וינט ישראל. במסמך נתונים רחבים על תופעת ההתאבדות בישראל והיקפה, וכן דרישות לטיפול בה ולמניעתה. הנתונים מזעזעים: ישנו רוב מובהק של מתאבדים גברים. בקרב גברים צעירים בני 15־24, זוהי סיבת המוות השנייה. בין הגילים 25־44 זוהי סיבה המוות השלישית. בקרב הגילים 45־66 זוהי סיבת המוות הרביעית. גברים גרושים מתאבדים בשיעור ניכר מאחרים, כמעט פי 7.2 מגברים נשואים. 
 
למרבה הצער, רק מי שקרוב לגבר גרוש מכיר את העובדות הללו, את המספרים האיומים של הגברים שנטלו את חייהם בידם כי לא נותר להם דבר מחייהם כפי שחיו אותם קודם לכן. נלקחו מהם ילדיהם, ממונם, עצמאותם, שמם הטוב וכבודם. אנחנו נלחמים היום על המודעות למצבן של הנשים הנתונות לאלימות מתמדת מצד גברים, אך למרבה הצער ישנם גברים הנתונים לאלימות מצד נשים, והם שותקים בדיוק כמו שנשים מוכות שותקות - הם מתים מהבושה. 
 

ראש הממשלה התייחס לאחרונה לאלימות נגד נשים באמרו: "האלימות נגד נשים היא טרור לכל דבר". אדוני ראש הממשלה, אלימות היא אלימות היא אלימות. מאחוריה מסתתרים פנים, שמות, חיים. במסמך התוכנית הלאומית למניעת אובדנות ישנן המלצות ברורות לטיפול בתופעה הקשה. זה הזמן להתחיל לטפל ולהציל חיי אדם. כשם שיצאת להגנת תושבי הדרום והצפון מפני חמאס וחיזבאללה, צא למבצע "מגן פנימי" והגן על אזרחי המדינה, בעיקר מפני עצמם.