קראתי על הביקור הדיפלומטי של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו בגואטמלה בעקבות הזמנתה של אשת הנשיא, פטריסיה מוראלס. שקיפות מצד נבחרי העם ונשותיהם היא עיקרון חשוב בדמוקרטיה.

כבר נתקלנו במקרים שבהם נושאי משרות ציבוריות גלגלו את הכדור על נשותיהם, שאינן נבחרות ציבור, בטענה שהם, הנבחרים, לכאורה לא ידעו מה נעשה בביתם, מתחת לאפם. לא הבחינו שיש עובדת זרה בבית, לא ידעו מה נשותיהם עושות.

אז אולי כדאי שיחליטו המחליטים אם רעיית ראש הממשלה היא נבחרת ציבור או לא. אני מניח שכולנו מממנים את נסיעתה עם כל פמלייתה המכובדת, כולל אנשי ביטחון לגואטמלה. בתור מה? לאיזו משימה? תחת איזה כובע? ומה בין פסיכולוגית ודיפלומטיה, והאם אין מתאימים ממנה במשרד החוץ למשימה זו?

בכלי התקשורת צוין שבמהלך ביקורו של נשיא גואטמלה ג'ימי מוראלס ורעייתו בארץ נרקמו יחסי חברות בין שתי הרעיות. סחתיין. אבל כשאני נוסע לבקר חבר, אני מממן את הנסיעה מכיסי ולא מצפה שיממנו אותה עבורי. אם אסע לבקר חבר, נגיד בניו יורק, האם אוכל לבקש מימון ממשלתי? ולקחת פמליה קטנה, נגיד - את רעייתי, ארבעת ילדי וכמה מנכדי?

מעניין כמה זמן ארכה פגישתן של השתיים בארץ, כדי שייווצרו יחסי חברות כה קרובים. שעה? שעתיים? אחר צהריים שלם, כולל ארוחת ערב? כנראה שמשך הזמן הספיק להתפתחות יחסי קרבה כה הדוקים עד שזו נוסעת לבקר את זו.

בכלי התקשורת צוין שבמהלך ביקורו של נשיא גואטמלה ג'ימי מוראלס ורעייתו בארץ נרקמו יחסי חברות בין שתי הרעיות. סחתיין. אבל כשאני נוסע לבקר חבר, אני מממן את הנסיעה מכיסי ולא מצפה שיממנו אותה עבורי. מגיע לכל אדם לנסוע, לבלות, ליהנות, אבל כאדם שמסיו מממנים את הנסיעה, אני דורש לדעת את מטרתה. כשהנסיעה ממומנת בחלקה על חשבון משלם המסים, אז כאחד מהם, זכותי לדרוש דיווח על מטרת הנסיעה, וכן לדעת מי אישר את עלותה. אני חושב שאני זכאי לתשובות. אגב, צריך רופא בפמליה?