בעשר השנים האחרונות אנחנו עדים לשתי תופעות שליליות המשפיעות על קיומו ואחדותו של העם היהודי לטווח הארוך. הראשונה היא גידול הולך וגובר במספר יהודי העולם שמביעים ניכור למדינת ישראל, והשנייה היא גידול הולך וגובר במספר היהודים בישראל ובתפוצות שמביעים ניכור ליהדות שמייצגת מדינת ישראל.ההתמודדות עם התופעה הראשונה תורגמה להשקעות של הממשלה ביוזמות לחיבור מחודש של יהודי העולם עם ישראל, אך ההתמודדות עם התופעה השנייה הונחה על הפילנתרופיה היהודית. המציאות הפוליטית בישראל אפשרה תקצוב של מיליארדי שקלים למוסדות וארגונים של היהדות החרדית האורתודוקסית והפקירה את היהדות הישראלית המתחדשת להיתמך בעיקר על ידי שותפיה הנאמנים והמסורים מעבר לים.השותפות הזו יצרה דבר מופלא ומרתק שיש המגדירים אותו מהפכה תרבותית. התפתח שדה חדש ועשיר של יצירה, רוח, הגות, תרבות, לימוד וקהילה - שדה היהדות הישראלית. במאה השנים האחרונות הקהילות היהודיות ברחבי העולם בכלל, ובארצות הברית בפרט, הצמיחו יהדות ליברלית מכילה, מגוונת, עשירה ופתוחה אשר מעוררת בישראלים מוטיבציה להתמודד עם המונופול האורתודוקסי והחרדי המתמשך לא רק בתוך הזירה הפוליטית, אלא באמצעות בנייה, יצירה והתחדשות של יהדות כזו גם בישראל.ההתפתחות של הזרמים היהודיים הליברליים בתוך ישראל, יחד עם התפתחות של יצירה יהודית חדשה שנולדה במדינה הדמוקרטית הצעירה, משקפים כיום מדינת ישראל שאליה רוב יהודי העולם מצליחים להתחבר. קבלות שבת מוזיקליות והגות יהודית של נשים, קבלה של קהילת הלהט"ב לתוך הקהילות היהודיות, סידורי תפילה נגישים, אקטיביזם יהודי לתיקון עולם - כל אלה מבטאים מכנה משותף שמגביר לכידות.היום יותר מאי־פעם אנחנו עומדים בפני פער בין היצע לביקוש בשדה החיים היהודיים בישראל: ביקוש הולך וגובר בקרב מיליוני ישראלים ליהדות מכילה, רלוונטית ומגוונת המבוססת על בחירה חופשית אל מול אפליה מובנית ומתמשכת בתקצוב, בתמיכה הממשלתית. ישראלים רבים מוותרים על המאבק ונותרים בניגוד לרצונם מחוץ למשחק, אחרים מתפשרים ולוקחים חלק ביהדות הנגישה להם אף שזו אינה הבחירה שלהם, ואחרים ממשיכים להיאבק וליצור אלטרנטיבות למרות הקשיים והאתגרים הרבים.דמיינו חברה ישראלית שמאופיינת ברבגוניות קהילתית, תרבותית, רוחנית. בכל רחבי הארץ מתקיימות בהרמוניה אלפי קהילות מגוונות, מכילות, נגישות ופתוחות, בהובלת מנהיגות רוחנית מקצועית, מכילה, רבגונית, מעוררת השראה ופתוחה. דמיינו יהודים מכל העולם שותפים ליצירה היהודית הזו. לומדים, חוגגים, יוצרים, מתקנים עולם, כותבים והוגים יחד. עוד לא אבדה תקוותנו.יהדות פתוחה ומכילה, שבה לכולם/ן יש מקום, תשפיע על הדרך שבה יהודי העולם מרגישים כלפי ישראל ועל הקשר שלהם איתה. היא תאפשר ליהודים מכל העולם להזדהות עם התרבות, ההגות, התפילה והיצירה היהודית המקורית בישראל, הנוגעות בשורש הזהות המשותפת. אך אסור שהמשימה הזו תהיה מוטלת רק על כתפי הפילנתרופיה היהודית. התגייסות המגזר הציבורי, הארגונים בשדה והפילנתרופיה הישראלית והיהודית לחזק את שדה היהדות הישראלית, מעולם לא הייתה אקוטית יותר לחיבור יהודי העולם לישראל.הכותבת היא מנהלת קרן האני לישראל, המקדמת רבגוניות בשדה הקהילות היהודיות בישראל