את מותו של מאיר שמגר מלווה תחושה של סיום תקופה. כל מהלך חייו, כפרקליט צבאי ראשי, יועץ משפטי לממשלה ונשיא בית המשפט העליון, פעל שמגר לביסוס ויישום שלטון החוק בישראל. כיום נתונה תפיסה זו תחת מתקפה חסרת תקדים. שמגר הנחיל לכולנו את התפיסה שסמכויות הרשות המבצעת ואף סמכויות הרשות המחוקקת אינן מוחלטות וחסרות גבולות, אלא כפופות לחוק. עמדתו הבלתי מתפשרת, להגנה על כבוד האדם וחירותו, ועל היושרה הציבורית, הושפעה ללא ספק מתולדות חייו - מרדיפת היהודים בגרמניה שחווה כנער ומהמעצר והמאסר באריתריאה ללא משפט, שחווה כלוחם באצ"ל תחת שלטון המנדט הבריטי.
לתפיסתו, השמירה על העקרונות הדמוקרטים היא חלק בלתי נפרד מהלאומיות המתחדשת של העם היהודי בארצו. שלטון החוק, לגישתו, חל ברוח הכרזת העצמאות ללא הבדל דת גזע ומין. מהגנת הנורמות הבינלאומיות, לתפיסתו החד-משמעית, נהנו תושבי יהודה שומרון ועזה לאחר מלחמת ששת הימים. תחושת השליחות שפיעמה בשמגר הביאה אותו למאבק על ביסוס השקפת עולמו, שהתקבלה על הציבור הישראלי ויושמה גם על ידי ממשיכי דרכו, אהרן ברק ושופטי בית המשפט העליון מאז. 
לולא קשיי הבריאות שמהם סבל בשנים האחרונות, אני מאמין שהיה שב ומשמיע את קולו נגד המתקפה שלוחת הרסן של גורמים פוליטיים על עקרונות היסוד הדמוקרטיים ושלטון החוק. עם לכתו, חייב לקום דור חדש שימשיך להיאבק ברוח מורשתו ולמען הערכים שלהם הקדיש את חייו. אנו, במרכז הבינתחומי הרצליה, ברוח מחויבותנו להכרזת העצמאות של מדינת ישראל, נמשיך להיאבק לביצור שלטון החוק והדמוקרטיה בישראל.

הכותב הוא נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליה