מגיפת הקורונה - הווירוס החדש - הוכרזה על ידי ארגון הבריאות העולמי כמצב חירום בבריאות הציבור, בעל חשיבות בינלאומית. יש חשיבות ציבורית להכרזה ולהבנה כי מדובר במצב המחייב נקיטת צעדים יוצאי דופן, אך חשוב לקחת אותה באופן מידתי ושקול, ללא פאניקה. על אף שטרם זוהו מקרים בישראל, נגיף הקורונה החדש הוגדר בצדק על ידי משרד הבריאות כמחלה מדבקת ומסוכנת, על פי פקודת בריאות העם. 

יש צורך לתת גיבוי מתאים ואת כל המשאבים הנדרשים לרופאי בריאות הציבור, שהם אלו שצריכים לקבל את ההחלטות הקשות להגנה על בריאות הציבור כדוגמת: צעדי מניעה והכלה, ניטור פעיל, בידוד, הגבלות תנועה, חקירת מגעים וכו', ככל שיידרשו לפי ההתפתחויות בשבועות הקרובים. 

יש להוקיר את צוותי בריאות הציבור והרפואה, הנמצאים בקו הראשון במיגור המגיפה ולספק להם את הכלים והתמיכה הנדרשים כדי למנוע שחיקה. בשלב זה, חשוב שנחזק ונכין את תשתיות בריאות הציבור, כמו בניית יכולת לזיהוי הנגיף בכמה מעבדות ולא רק במעבדה אחת. 

זוהי גם שעת מבחן לסולידריות בין מדינות ובין אוכלוסיות. בצד נקיטת צעדים להגנה על בריאות הציבור, צריך למנוע יצירת סטיגמות ולהתייחס באופן שוויוני לכל אדם.

לישראל מסורת של סיוע למדינות אחרות במצבי חירום, ויש לבחון את האפשרות להירתם ולסייע גם במצב החירום הנוכחי.

הכותב הוא יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור של ההסתדרות הרפואית ופרופ' לאפידמיולוגיה בבית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית־הדסה.

פרופ' חגי לוין (צילום: האוניברסיטה העברית)פרופ' חגי לוין (צילום: האוניברסיטה העברית)