אני מתרשם, יותר ויותר, שמוסדות האו"ם מנסים בכל דרך לתקן את החטא הקדמון שלהם מיום כ"ט בנובמבר. הם פשוט לא מבינים איך זה קרה להם: ברגע של חולשה אישרו ליהודים להקים מדינה, ועוד באמצע המזרח התיכון.

הם לא מצליחים להבין איך הצלחנו לאסוף את השברים, לקום לתחיה ולבנות מדינה משגשגת – ברוח, בכלכלה, במדע, בביטחון, עם מוסדות שלטון ומשפט. כל זאת, ליד העם שהיה כביכול על אדמתו מאות בשנים, ללא כל איום או הפרעה, ולא הצליח אפילו לשמור על שטחי המרעה שלו. 

אמנם, לאור ההיסטוריה היהודית, קשה להיות מופתע מן האנטישמיות של ה'אומות המאוחדות'. הרבה יותר מרתק לצפות בהנהגת הרשות הפלשתינית אשר מצליחה כל פעם מחדש לייצר תמיכה ולהניע הליכים בינלאומיים תחת הדגל של "מלחמה בכיבוש".

אז ככה: בחרנו לבנות את מפעל ההתיישבות בשכנות לערבים, לא במקום הערבים. בחרנו לשתף אותם בכל מפעל כלכלי ומסחרי כמעט ללא יוצא מן הכלל. זאת, מתוך אמונה ברורה שזוהי ארצנו, שאנחנו בעליה הנצחיים, ועל כן כל יוזמה חייבת לצאת לפועל מתוך אחריות שלמה ובערבון שאיננו מוגבל. כן, אחריותנו מתפרשת גם על ערביי ארצנו, ועלינו לדאוג שחיי כל אדם בארצנו יהיו חיים תקינים. 

ואולם, אלה אשר קמים וממשיכים לתבוע בעלות על הארץ הזאת, אלה שרק מחרימים, הורסים ופוגעים בכל דבר בר-חיים – וגם בחיים עצמם – מגלים כך כל פעם מחדש מיהו המתחזה הגדול בטענה לכתר. כי זו אכן השאלה: האם הקטר המוביל הוא מפעל ההתיישבות המייצג את עם ישראל, השליט היחיד בארץ – ובונה בכל הכוח גם עבור הערבים – או מפעל הטרור הערבי בניצוחו של אבו מאזן, המגייס שוב (כמעט ללא מאמץ) את האנטישמיות המודרנית המוכרת לנו כל כך.

רשימות שחורות אינן חדשות ליהודים. היה משטר שהתחיל בהן כלפי בתי עסק בגרמניה, והגיע לאן שהגיע. עכשיו אנחנו עם ריבוני בארצנו, תודה לאל ולגבורת ישראל. האם באמת חושבים אויבינו שיצליחו לנשל אותנו מאדמתנו באמצעים של חרם כלכלי או במקלות כאלה ואחרים, שהם תוקעים בגלגלנו? פשוט מגוחך. "קטן עלינו" כפי שאומרים. יישברו המקלות, תימשך התנופה!

הכותב הוא ראש המועצה האזורית גוש עציון