לאור השיח הציבורי בנוגע לחשש מפגיעה בצנעת הפרט בשל סיוע השב"כ בהפעלת כלים מבצעיים למניעת התפשטות הקורונה, הרשו לי להרגיע ולהבהיר מספר נקודות חשובות שיש לחדד ולהדגיש.

השב"כ הוא ארגון ממלכתי, שפועל על פי החוק ובהתאם לחזון, ייעוד וערכים, שנקבעו לו לאחר חשיבה והתעמקות של שנים בכל מילה ומילה. אדגיש כי בין השאר נכתב שהשב"כ יפעל "לשמירה ולקידום של אינטרסים ממלכתיים חיוניים אחרים לביטחון הלאומי של המדינה, והכל כפי שתקבע הממשלה ובכפוף לכל דין" (ממליץ לעיין בנוסח המלא באתר האינטרנט של השב"כ).

לכולם ברור שאנו נמצאים באירוע חריג בכל קנה מידה, שהיו מעטים כמותו מאז קום המדינה. אירוע שיכול להוביל לפגיעה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל רק מעצם האפשרות של קריסה בריאותית וכלכלית. לפיכך, אך טבעי לבחון הסתייעות בשב"כ. זאת על מנת לסייע במאמץ הלאומי בכדי לעצור את התפשטות הנגיף, ובוודאי כאשר יש ברשותו כלים ייחודיים ואפקטיביים בכדי לסייע.

השב"כ נרתם למאמץ הלאומי בשל העובדה שיש לו יכולת מבצעית ייחודית, שיכולה לאפשר לאתר אנשים ולהציל חיים. אין הכוונה לפקח על אזרחים נורמטיביים, שנכנסו לבידוד, אלא לנסות ולסייע לאתר כאלה שבסבירות גבוהה נדבקו בנגיף ללא ידיעתם. כך יוכלו הרשויות לפנות אליהם מיד לצורך בדיקה רפואית או למתן הנחיות.

מדובר בפעילות ניטור מוגבלת בזמן, בכפוף להחלטת ממשלה, כאשר היועץ המשפטי לממשלה מעורב בתהליך, בנוסף לתהליכי הבקרה הקפדניים שכבר קיימים בארגון. בפעילות יעסוק צוות מצומצם, ממודר ויעודי של אנשי שב"כ, לטובת משימה זו בלבד. בכך הוא יסייע בצמצום תרחישי הדבקה המוניים לטובת שלום הציבור.

מהיכרותי האינטימית את השב"כ, חשוב לי לציין כי יש בו הקפדה יתרה על ריסון הכוח, שמירת צנעת הפרט וחשיפה למידע אישי. אנשיו מסורים ויודעים את גודל השעה. לכך נוסיף את ההחלטה על גריסת כל החומר שירוכז כשבועיים לאחר מיצוי המידע, כשברור מעבר לכל ספק שהמידע ישמש אך ורק לתכלית מניעת ההתפשטות.

היו סמוכים ובטוחים שבנוגע לפעילות השב"כ - יש לנו על מי לסמוך.

הכותב הוא בכיר לשעבר בשב"כ