יריית השכמה: פציעתם מירי של שני שוטרים, בעת שניסו להתערב בריב אלים בין חמולות בעיר רהט בסוף השבוע שעבר, עוררה הדים רמים, ובצדק. האירוע החריג הציף "בעיה בתוך בעיה": את הנגע החריף של הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, שנמשך במלוא עוזו גם בעידן הקורונה, ולצדו את מצוקת החברה הבדואית בדרום, שהזנחה מתמשכת ומשילות נמוכה יצרו בה חלל שממולא בידי כוחות שבטיים ועברייניים.

אירוע הירי המחיש את הטענה העולה זה מספר שנים, שלפיה לא לעד נגע הפשיעה והאלימות בחברה הערבית יהיה "בעיה של ערבים", וכי גבול דק מפריד בינו לבין פגיעה בגורמי החוק.

במשך שנים "פורחות" בחברה הבדואית בדרום תופעות של פריעת חוק, סחר והחזקה לא חוקיים בנשק, "שוק" דמי חסות ומאבקים אלימים בין שבטים וחמולות. זוהי עדות לקוצר האכיפה וההשקעה של המדינה במגזר החברתי החלש ביותר בה, אך גם למוגבלות ההשפעה של ההנהגה הערבית, שגם מבחינתה החברה הבדואית בדרום היא "חצר אחורית".

מעצר החשודים באירוע הירי ברהט (צילום: רשתות חברתיות)מעצר החשודים באירוע הירי ברהט (צילום: רשתות חברתיות)


המדינה היא האחראית הבלעדית לטיפול בבעיה החמורה של תפוצת הנשק בחברה הערבית, אך על הציבור הערבי והנהגתו להכיר באחריות המוטלת גם עליהם כשמדובר באלימות שמקורה במאבקים בין כוחות חברתיים.

אירוע הירי היווה קריאת השכמה לגבי הצורך לקדם טיפול עומק בחברה הבדואית בדרום, לפני שמצוקות חברתיות וכלכליות יהפכו לאיום ביטחוני. העיסוק הכולל של הממשלה הבאה בנגע האלימות והפשיעה בחברה הערבית יחייב שילוב בין העמקת אכיפה להשקעה כלכלית־חברתית, ויצירך תוכנית ייעודית לחברה הבדואית בדרום, ובמוקדה השקעה רחבה בתשתיות אזרחיות, שירותי רווחה ותעסוקה וחינוך, לצד הסדרת נושא הקרקעות והיישובים הבלתי חוקיים.

משבר הקורונה עשוי לסמן "נקודת אור" בפיתוח הקשר בין הממשל לחברה הבדואית לצורך קידום תמורות חיוביות. המשבר משקף השתלבות רחבה של הציבור הערבי כולו, לרבות הבדואים בדרום, במאמצים המרכזיים במדינה, וממחיש את האפשרות לרתימתו באמצעות מהלכי הסברה יעילים, שיתוף פעולה פורה בין ראשי הרשויות המקומיות לגורמי הממסד (בעיקר מרכז השלטון המקומי, משרד הבריאות, פיקוד העורף והמשטרה) והתגייסות ציבורית רחבה. בהסתמך על הדגם הזה, אירוע הירי ברהט עשוי אולי להפוך מהתרעה להתפתחות איום לנקודת מפנה חיובית ביחסי המדינה והחברה הבדואית.

הכותב הוא ראש הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז דיין, וכיהן בעבר כיועץ המתפ"ש (מתאם פעולות הממשלה בשטחים)