באחרונה קראנו ושמענו כי קבוצה של קצינים במיל’ מנהלת קמפיין נגד סיפוח שטחים ביהודה ושומרון. ראשית אני אומר כי לרובם של הקצינים האלה זכויות גדולות מאוד במיצוב ביטחון ישראל. הקצינים לחמו במלחמות והיו מוכנים למסור את נפשם בקרבות עקובים מדם. לכן, בבואי לבקר אותם אני עושה זאת מתוך רעות, אחווה ואהבה גדולה.

אמור להיות מקובל כי אדם המתבטא בתקשורת ובכלל ידבר ממקור סמכות מקצועית. כלכלן ידבר על כלכלה, סופר ידבר על ערכים הומניים, איש חינוך מנוסה ידבר על חינוך והכשרה של צעירים ואיש צבא ידבר על סוגיות טקטיות, אופרטיביות, ולעתים אף מיני אסטרטגיות, כי לא כל איש צבא עסק בהכרח באסטרטגיה. אם לא יהיה כן, אז השיח הציבורי יהיה סתמי וללא תכנים מפרים. השיח הציבורי יהפוך למה שהוא היום, כלומר, דיבור בסלוגנים כיאה לתקשורת במאה ה־21 – מדברים למען הרייטינג, לעתים עבור רווחי בעלי התקשורת.

הקצינים, הנקראים “מפקדים למען ביטחון ישראל”, מנהלים קמפיין נגד סיפוח שטחים. הם חורגים ממקור סמכותם המקצועית ואף אינם מנמקים בהסבר מקצועי את אותם דברים שמשיקים למקצועם הצבאי. נושא הסיפוח הוא נושא מדיני. מדינאות היא תחום מלא ובו נדרש ידע עמוק שקשור למשל בניתוח עמדות מדיניות, כלכליות ותרבותיות של אויבינו הקרובים והרחוקים. זה לא רק צבא מול צבא, אלא מדינה מול מדינה עם מורכבות רב־ממדית. אומנם בחלק מהשיקולים האסטרטגיים יש לקצינים במילואים בקיאות טובה, אבל זה לא מספיק כדי להבין לעומק את כל תמונת האיזון האסטרטגי הנדרש לאחר חתימת הסכם שלום. למשל, ידוע כי איזון אסטרטגי אינו נגזר רק מעוצמת הצבאות, אלא בעיקר נגזר מכוח העמידה של מדינה, רגישות תשתיותיה, מידת הדמוקרטיות שלה, אופי מנהיגיה, כלכלתה ועוד.

יחד עם זאת, לצערי, אותם קצינים אינם מנמקים במקצועיות את עמדתם אלא נגררים אחרי האופנה התקשורתית. הם משתמשים בסלוגנים רגשיים ובאמירות חותכות כביכול, ללא עומק מספיק, וחבל. הציבור בחלקו, שרוכש בצדק הערכה רבה לקצינים במיל’, עלול לטעות ולחשוב שדברי הקצינים הם דברים מוסמכים, דברי אלוהים חיים. הציבור בחלקו לא בוחן את המתאם בין דברי הקצינים למקור סמכותם ובקיאותם של הקצינים בתחום של מדינאות. הדרגות קוסמות, ובצדק, אך לנושא המדינאות אין להן קשר ממשי אלא חלקי בלבד.

לאמירת הקצינים אף ממד חמור, והוא שבאמירתם הם מקשים על ניהול משא ומתן כלשהו כי הם משדרים למי שמולנו שניתן לוותר. למה הדבר משול בעולם העסקי? שני מנהלים, על צוותם, מנהלים משא ומתן על נתח שוק. במהלך השיחות אומר אחד מאנשי הצוות של אחד הצדדים בקול רם למנהלו: “אתה יכול לוותר על אזור מכירה זה וזה...” – האם זה ייתכן בעולם העסקי? אותו איש צוות יפוטר במקום.

לכן אני קורא לחבריי הטובים בקבוצת “מפקדים למען ביטחון ישראל”: הקמפיין נגד הסיפוח הוא בבחינת הטעיה. אני קורא לציבור להיזון מדברי הקצינים רק בחלק הצר מאוד של האספקטים הטקטיים והאופרטיביים הצבאיים. לגבי הראייה הרחבה של המדינאות יש להשאירה לאנשים שעסקו בכך ומבינים בכך.