החזרה לשגרה הלימודית מעודדת התמודדות מחודשת עם אתגרים, והיא תביא ליצירתיות ולמחשבה מחודשת כיצד צריכה להיראות הוראה במאה ה־21.

בזמן הסגר והתחלת הלמידה מרחוק, היה למורים זמן לחשוב מחדש כיצד מובילים הוראה במסגרות גמישות ושונות מהלמידה המסורתית, שהייתה בעיקרה פרונטלית. אני מאמינה שהחזרה להוראה בבית הספר בתנאים החדשים תפתח הזדמנויות להוראה חדשנית ושונה ממה שהיה קודם.

אין לי ספק שבמסגרת הלמידה החדשה שמחייב המצב, למידה ש"שוברת" את מערכת ההוראה הקונבנציונלית, נפתחת תובנה מחודשת על איך צריך להיראות יום לימודים בבית הספר ואיך כדאי שתיראה הלמידה בו. אני מאמינה שבתי הספר ילמדו מההתנסות שנכפתה עליהם, וכך תתפתח מערכת הוראה חדשנית שיש בה יותר אלמנטים של פתיחות, בחירה, גמישות יצירתיות ואלמנטים משחקיים.

נסו אם כן לחשוב על למידה חוץ־כיתתית, חווייתית, שמבוססת על משחק, על פעילויות של תלמידים המלוות בעשייה וביצירה - ולא עוד הוראה מסורתית, אולי בדומה יותר למערכות החינוך הבלתי־פורמליות. בתוך כך, אני מציעה לבתי הספר להגדיר מחדש מה זו הוראה משמעותית ושיבססו אותה על הוראה פתוחה, שבה יש הרבה יותר מקום לתלמיד לפעול, לדבר, ליצור, וכך גם המסגרת הכיתתית תישא אופי חדש המאופיין בדפוסי למידה חדשניים, הכוללים שימוש מושכל באמצעים דיגיטליים, ובעיקר גם משחק ומשחוק בלמידה.

דווקא בתקופה כזו, שאי אפשר לגעת ולהתקרב פיזית, יש לנו סיכוי לספק את המענה הרגשי עבור התלמידים באמצעות מילים, מבטים, יצירה של פעילויות מקרבות לבבות, ציור, סרטון, שיר וכדומה - זהו האתגר החדש של המערכת החינוכית.

על משרד החינוך לתת אוטונומיה לרשויות המקומיות. הריכוזיות צריכה להיעלם. יש לתת מענה דיפרנציאלי, לפי הרכב האוכלוסייה והאופי של הרשות המקומית. על מערכת החינוך לתת אמון במנהלים, במורים ובבתי הספר - ולאפשר שונוּת המבוססת על אמון. יש הרבה אפשרויות לחזור לשגרה החדשה ולהפעיל אותה באופן הכי חדשני שאפשר, במובן של "אלף פרחים יפרחו" - כל בית ספר יבנה את המודל החדשני שלו.

המערכת צריכה להפסיק להיות מנוהלת מלמעלה ויש להחזיר את האמון בצוות החינוכי, בראשות מנהל בית הספר, שימציא את עצמו מחדש ובכך לתת מקום ליזמות של ממש. הכותבת היא דיקן הפקולטה לחינוך במכללה האקדמית אחוה.