"המשטרה קוראת לציבור להישמע להנחיות והוראות משרד הבריאות, שכן אי קיומן משבש את המשך המאמץ הלאומי במאבק לבלימת התפשטות הנגיף בישראל.

לצד מגוון המשימות המוטלות לפתחה, משטרת ישראל תמשיך לבצע פעילות פיקוח ואכיפה לבלימת התפשטות נגיף הקורונה ככל שיידרש, במטרה לשמור על שלום הציבור ובריאותו", זהו הנוסח הקבוע שאותו מפיצה בשבועות האחרונים המשטרה במטרה להנחות אזרחים לכבד את תקנות החירום. 

כך נהגה המשטרה גם בל"ג בעומר, שלווה השנה באיסור לקיים מדורות, שגזר משרד הבריאות. אולם מתברר שזהו נוסח עקר ותקנה חסרת שיניים, שכן למעט קנס כספי של 200 שקלים, אין ביכולתה של המשטרה לעשות דבר. בשל כך, לא אחת שוטרים מרגישים מבוזים מול המון זועם וקיצוני שמפר את החוק ברגל גסה.

המצב הנוכחי אינו מרתיע את מי שאמונתם עולה על תקנות החירום שעליהן החליטה הממשלה, וחלק מהציבור הזה מתעלם מהמשטרה שאמונה על אכיפת התקנות. מקבלי ההחלטות וקובעי התקנות צריכים לנקוט מדיניות חריפה יותר כדי ליצור גורם הרתעה בעל חשיבות.