שמונה שופטי בית המשפט העליון, מתוך הרכב של תשעה, ביטלו שלשום את חוק ההסדרה, קבעו שאינו חוקתי ולכן הוא יימחק מספר החוקים.
החוק העניק שלא כדין עליונות להתיישבות על קרקעות יהודה ושומרון, כולל שטחים בבעלות פרטית פלסטינית. בכך הוא אפשר מנגנון להכשרת בנייה שנבנתה בתום לב או בתמיכת המדינה. 

המורכבות של ביטול החוק היא עצומה. שכן ההשלכות במקרה זה הן רוחביות ומשפיעות באופן ישיר על שאלות של החלת הריבונות. יש לכך גם משמעויות צבאיות ומדיניות קרדינליות, ועל כן ראוי היה במקרה זה שבג״ץ לא יתערב. 

המטרה העיקרית בביטול החוק היא למנוע את המשך הפגיעה בבעלי הקרקעות הפלסטינים ולהגן על מדינת ישראל מפני תביעות בבית המשפט הבינלאומי בהאג. אלו מטרות חשובות כשלעצמן, אך הן פוגעות קשה בתושבי ההתנחלויות. ההחלטה מתכתבת עם עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, שסבר שיש להורות על ביטול החוק.

לאחר הפסיקה, המשמעות המעשית היא שכאלפיים בתים בהתנחלויות עומדים בפני סכנת פינוי מיידי. אני מסכימה עם הקושי לקחת לאנשים את רכושם הפרטי. אולם, עם זה, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהייתה זו המדינה שעודדה וסבסדה את הקמת הבתים שם. 
חשוב לציין כי אם הכנסת תוסיף את פסקת ההתגברות לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אפשר יהיה לבטל את ההחלטה.

הביא לדפוס: מתן וסרמן