לא ברור בשעה זו אם המהלך של נתניהו להחלת הריבונות על שטחי C יצא לפועל, ולפי איזו מפה. בנפרד מהשאלה המהותית לגבי התבונה בהחלטה עצמה, האם ראוי לנקוט את צעד הסיפוח, ראוי להדגיש לעניין זה כי ביחסי הגומלין בין הממשלה והכנסת יש לשמור על מעמד הכנסת בהכרעות לאומיות ולהדגיש את תפקידה בהחלטות על תוספת שטחים ועל ויתור על שטחים בארץ־ישראל. מעמדה של הכנסת נחלש ומן הדין להקפיד על חיזוקו.

חשוב להבהיר את ההליך החוקתי הנדרש לסיפוח שטחים למדינת ישראל, המעניק מעמד לכנסת בהחלטות ובהסכמים הנוגעים לקביעת שטחה של מדינת ישראל. באופן כללי, לפי חוקים ולפי מנהג חוקתי, נדרש אישור הכנסת הן לוויתור על שטחים והן לסיפוח שטחים. באשר לוויתור על שטח המדינה בתחום ירושלים, חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל קובע כי נדרש רוב מיוחד של 80 חברי כנסת לאישור העברת שטחי מדינת ישראל בתחום ירושלים לגורם זר. באשר לרמת הגולן, כל ויתור, אם יוחלט עליו, מחייב תיקון חקיקה משום שהסיפוח נעשה בחוק רמת הגולן.

ויתור על כל שטח ממדינת ישראל מחייב אישור כנסת ומשאל עם, וזאת על פי חוק יסוד: משאל עם (אלא אם כן, ההחלטה על ויתור על השטח אושרה בכנסת ברוב מיוחד של 80 חברי כנסת). באשר לשטחים בשליטת ישראל שבהם המשפט הישראלי לא חל, קיים מנהג חוקתי שנהגו לפיו מאז ומתמיד – ויתור על שטחים שבשליטת ישראל מחייב הבאת ההסכם או ההחלטה לאישור הכנסת.

הסיפוח המוצע עתה על ידי נתניהו במסגרת תוכנית טראמפ מתייחס לאזור יהודה ושומרון שנמצא בשליטת ישראל, וכוונת הממשלה היא כנראה לפעול לפי סעיף 11ב לפקודת סדרי שלטון ומשפט תש"ח־1948 (שהוסף בשנת 1967), ולהחיל את המשפט הישראלי על השטחים שיוחלט על צירופם לשטח מדינת ישראל. הפעם היחידה שהופעל סעיף זה הייתה ב־1967, בסיפוח ירושלים המזרחית, ומאז לא נעשה בו שימוש. מתוך הנחה שהסיפוח המתוכנן התייחס לתוכנית טראמפ, הרי בתוכנית יש התייחסות לאזורים בתוך שטח ישראל שאמורים לעבור לשליטת הפלסטינים בתחום ירושלים ובאזור ניצנה, ולכן הסיפוח במשתמע מתייחס לא רק לצירוף שטחים אלא גם לוויתור על שטחים.

במהלך השנים התגבש תפקיד הכנסת בנושא החלת המשפט של מדינת ישראל על שטחי ארץ־ישראל והתגבש הליך המחייב את מעורבות הכנסת, בחקיקה או באישור. אישור הכנסת נדרש על בסיס אותו מנהג חוקתי שנוצר וגובש, המחייב אישור הכנסת על כל ויתור על שטח, וההליך שחל על ויתור חייב לחול גם על תוספת שטח.

על הממשלה והכנסת להיערך לא רק לקבלת החלטה על המפה ועל האזורים שיש כוונה להחיל עליהם את המשפט הישראלי (סיפוח), אלא עליהם להיערך ולהבטיח שהליך אישור ההחלטה יהיה בהתאם לסדר החוקתי של מדינת ישראל, המחייב אישור הכנסת. עמידה על מימוש תפקידה של הכנסת יחזק את מעמד הרשות המחוקקת ביחסי הגומלין עם הרשות המבצעת.

הכותב הוא שר לשעבר, כיהן כחבר הוועדה לבחינת הממשל של המרכז להעצמת האזרח