שאלות אסטרטגיות מרכזיות עומדות כיום על סדר היום של מנהלים ודירקטוריונים לקראת גיבוש אסטרטגיות ותוכניות לשנת 2021, בהן מה יהיו ההשלכות הכלכליות והעסקיות של משבר הקורונה? מה יקרה לחברות במגזרים השונים? ובעיקר כיצד החברות צריכות להתאים את עצמן לשינויים המתחוללים בקרב הצרכנים?

שאלת הרגלי הצריכה כשאלה אסטרטגית מעניינת במיוחד בטווח הבינוני והרחוק. הבנת המגמות למה שעתיד להתרחש בעוד כמה שנים, תתרום להיערכות אפקטיבית של החברות ולהובלת תהליכים ואסטרטגיות לקראת שינויים אלה, כולל פיתוח מוצרים חדשים ורלוונטיים, התאמות מוצרים לעולמם המשתנה של הצרכנים ועוד.

הבנת הרגלי הצריכה בטווח הבינוני והרחוק תלויה במידה רבה באופן שבו הצעירים כיום מגבשים את הרגלי הצריכה בתקופה זו, בעולם של שגרת קורונה, בעולם של חוסר ודאות. בניגוד למבוגרים החווים את משבר הקורונה כשהרגלי הצריכה שלהם כבר מבוססים למדי, צעירים חווים כיום את משבר הקורונה יחד עם תהליך התבגרותם ותהליך גיבוש הזהות האישית שלהם. אי לכך, משבר הקורונה עשוי/עלול להשפיע באופן משמעותי על התפתחותם ועל עיצוב הרגלי הצריכה של הצעירים.

בתחילת המשבר היו שטענו שהקורונה לא משפיעה כלל על הצעירים. הרי הם אוהבים להיות בבית, להתחבר למשחקים ולרשתות. אולם ברור שטענה זו אינה נכונה ואינה לוקחת בחשבון את הסנסורים שיש לצעירים לכל מה שמתרחש בבית, לתחושות של ההורים ולמסרים התקשורתיים. כבר היום ישנם נתונים המעידים על קשיים רבים שחווים צעירים בגילים השונים, הכרוכים בבעיות נפשיות כמו חרדות, דיכאון, ריחוק חברתי. משבר הקורונה הביא עמו שינוי גדול מאוד בשגרת החיים של הצעירים: הם חשופים למסרים תקשורתיים חוזרים ונשנים על סכנות המגיפה וחוסר הוודאות הכלכלית. המסיכות, הריחוק החברתי, הרגישות הגבוהה לסימפטומים בריאותיים, השינויים המהירים - כל אלה משפיעים על הצעירים באופן משמעותי תוך כדי עיצוב תהליכי הזהות האישית שלהם, התפיסות שלהם, האמונות והעמדות.

נראה כי משבר הקורונה מחזק עוד יותר את התפיסות הקיימות בקרב הצעירים על העולם הווירטואלי כעולם נוח וידידותי. משבר הקורונה הפך את העולם הווירטואלי למרחב בטוח יותר עבורם. מבחינתם, זהו המרחב לקבלת החלטות (כולל החלטות צרכניות) ולניהול החיים. הרצון של צעירים לצמצם את החשיפה למרחב הפיזי בשל הסכנות שבו - עלול לשנות את שיווי המשקל הקיים בין המרחב הפיזי למרחב הווירטואלי, ויטה את הכף לטובת המרחב הווירטואלי. כמו כן, משבר הקורונה חידד אצל הצעירים את תפיסת הבית כמקום הבטוח ביותר במרחב הפיזי.

היציאות אל מחוץ לבית מצטמצמות במידה ניכרת והופכות להיות הרבה יותר מתוכננות ומרוכזות. במקביל ייעשה מאמץ להפוך את הבית למרחב המספק את רוב הצרכים, כולל ניסיונות למצוא פתרונות ביתיים לפעילויות שלפני המשבר היה ברור שהן נעשות מחוץ לבית – ספורט, בילויים, חברים, עבודה. הרגלי הצריכה המתגבשים של הצעירים כיום משפיעים כבר עכשיו על סל הקניות המשפחתי ועל החידושים שהצעירים ירצו לאמץ. כל אלו ישפיעו על העתיד במישורים רבים מאוד.

הכותבת היא ראש תוכנית MBA, בית הספר למנהל עסקים, המרכז האקדמי פרס