משפט תיקי האלפים החל השבוע להישמע כאשר בראשיתו נשמעו דברי הפתיחה של עו"ד ליאת בן ארי מטעם המדינה. לא ניתן היה לטעות לגבי הכיוון אליו חותרת התביעה במשפט, זאת כאשר התובעת ציטטה את דברי בית המשפט העליון בפרשת הנשיא לשעבר קצב אשר סופו המר לנאשם ידוע.

ההגנה מצידה, כמו יצאה מלוע של תותח למתקפה בכל חזית משפטית אפשרית וההתגוששות המשפטית החלה, כאשר גם ההגנה מסמנת לתביעה כי לא יהיו הסכמות או הנחות וההתכתשות המשפטית תהיה על קוצו של יוד.

בשלב זה של המשפט מרגישים הצדדים צורך לקבע את דרך ניהול המשפט והדבר כמו דומה לעמדות פתיחה קשוחות להליך אשר עליו ידוע מראש שיארך עוד זמן רב. הסניגורים כמו אומרים לתביעה – קל לא יהיה לכם כאן וזאת בלשון המעטה. 

הפרשה הראשונה שנשמעת במשפט היא פרשת "וואלה". לכאורה, הפרשה החמורה מבין שלוש הפרשות - שם נטען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ומשפחתו קיבלו סיקור אוהד וזאת בתמורה למתן הקלות רגולטוריות הקשורות לבזק, כאשר המכנה המשותף הם בני הזוג אלוביץ אשר החזיקו בבעלות הן בוואלה והן בבזק.  

העד הראשון אותו בחרה המדינה להביא לעדות הוא אילן ישועה, מי שהיה מנכ"ל וואלה ובכך בעצם בחרה הפרקליטות לירות את הפגזים הכבדים כבר בראשית ההליך. בפתיחת עדותו של ישועה הוא העיד כי לא רק סיקור אוהד נדרש ממנו אלא גם סיקור פוגעני נגד אחרים.

עדותו של ישועה החלה, כמו כל עד אשר מוזמן על ידי התביעה בתשובות לחקירה ראשית. חקירה אשר אסור להדריך באמצעותה והעד רק צריך לספר את הדברים כפי שידועים לו מידיעה אישית לבית המשפט.

כבר בשלבים הראשונים של עדותו, העלו הסניגורים שורת התנגדויות, בעיקר בנוגע להליך ההכנה לעדות אשר עבר ישועה במשרדי הפרקליטות. שם, טענו הסניגורים, נחשף ישועה לחומר שחורג מזה אשר אמור היה להיחשף אליו והדבר פוגם באופן בסיסי בעדותו, כך טענו.

בית המשפט דחה את טענת ההגנה לעניין הליך הריענון וזו מצידה העלתה דרישה נוספת והיא לקבלת כל החומר הפנימי ותרשומות הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה בעניין אי חקירתו של ישועה תחת אזהרה, למרות שלכאורה היה שותף לדבר עבירה ובהמשך לכך, החלטה שלא להעמידו לדין בעניין.

בית המשפט דחה גם את בקשתה זו של ההגנה תוך שקבע כי: "המבקשים לא הצביעו על מקור נורמטיבי מכוחו אנו מוסמכים ליתן הוראה כמבוקש".

ניתן בהחלט להבין את דרישת ההגנה והטרוניה בעניין ההחלטה שלא לחקור את ישועה באזהרה זאת כאשר, על פניו, הוא שותף פעיל לדבר עבירה. מטרת ההגנה במקרה זה היא להראות כי עדותו של ישועה מושפעת באופן ברור לטובת חוקריו והרצון לספק להם את צרכיהם כטובה תחת טובה על כך שקיבל את ההנחה שלא להיות חשוד בפלילים.

כך רוצה ההגנה לקבע בפני בית המשפט את האמינות הנמוכה, כך לשיטת ההגנה, של עדותו ואת הצורך למצוא לה ראיות מסייעות ברמה גבוהה. כל זאת ואנו נמצאים רק בראשית עדותו של עד התביעה הראשון מתוך מאות אשר עוד אמורים להעיד במשפט.  

עו''ד אורי קינן (צילום: צילום פרטי)עו''ד אורי קינן (צילום: צילום פרטי)