עברו עשרות שנים מאז שמדינת ישראל חרתה על דגלה את החזון “נלבישך בשלמת בטון ומלט”. למרות שהארץ אכן מתמלאת בבטון ובמלט, המדינה עדיין לא גיבשה את גישתה האמיתית ביחס לשטחים הפתוחים והחקלאיים. כרגע הם בבחינת “חשוד פוטנציאלי” לבחינת מיקום של תשתיות לאומיות ומקומיות, שכונות וערים - ולא נכס בפני עצמו שראוי לשמור עליו לטובת הדורות הבאים.

במדינה מתוקנת, תושבי העיר והכפר כאחד זקוקים לשטחים בנויים ופתוחים במידה מאוזנת על מנת לשמור על איכות חיים, איכות סביבה, פתרונות ניקוז, מערכות ביוב וכמובן חקלאות משגשגת. אולם נראה כי ישראל 2021 איננה מדינה מתוקנת בכל הקשור למדיניות השטחים הפתוחים. בשנים האחרונות מקודמות אינספור תוכניות נדל”ן ותשתיות המאיימות על שטחים חקלאיים ופתוחים, ללא כל מדיניות ברורה וסדורה, פעמים רבות ללא שקיפות.

דוגמה לכך ניתן לראות בניסיון המדינה, במשך שנים, להעביר את שדה התעופה האזרחי בהרצליה לשטחים פתוחים באזור השרון, חלקם אוצרות טבע ממש, ללא שיתוף והתייעצות עם הרשויות והתושבים, ותוך מעבר בין חלופה אחת לשנייה בעקבות התנגדותם.

המשך התנהלות כזו, של פיתוח ובנייה לא מבוקרים, יהווה פגיעה קשה בריאה הירוקה הגדולה במרכז הארץ, בחקלאות ובביטחון התזונתי, בשמירה על בעלי החיים והצמחייה, בניקוז ובאגני הנחלים - מגמה שרק תלך ותוחרף לנוכח התחממות האקלים ועלולה לגרום להצפות קשות.

כראשת המועצה האזורית עמק חפר, הפרושה בין הים התיכון לקו הירוק, וכיו”ר רשות ניקוז ונחלים שרון, אין לי ספק כי שמירה על השטחים הפתוחים אפשרית רק במהלך משותף, הבנוי על הסכמות ושותפות אינטרסים של הרשויות השונות.

לא מאבק של רשות כזו או אחרת בכל פעם. לא מאבקים בין רשויות שכנות, אלא מהלך מאורגן ומשותף של הרשויות אשר ישרטט ויגדיר מחדש את המרחבים הירוקים בשרון. על כן מחר ייערך כנס משותף ונרחב, בהשתתפות ראשי רשויות ונציגים בכירים של כל הרשויות השותפות ברשות ניקוז ונחלים שרון; 32 רשויות - מרעננה והרצליה בדרום ועד פרדס חנה ואום אל־פחם בצפון.

רשות ניקוז ונחלים שרון מטפלת בשלושה אגני היקוות - נחל חדרה, נחל אלכסנדר ונחל פולג - ופועלת כל העת למניעת הצפות בעיקר בשטחים הפתוחים סביב הערים והכפרים שבתחום שיפוטה. בוועדת ההיגוי “האי הירוק של השרון” אנו מבקשים להתחיל מהלך שיוביל לגיבוש מדיניות ותוכנית פעולה משותפת, על מנת ליצור מרחב ירוק מוסכם ומוגדר לטובת כלל הרשויות. המרחב יוגדר תוך שימת לב יתרה לכל הצרכים המשותפים של הרשויות, ואלה הפרטניים של כל רשות.

מעבר לחשיבות לסביבה ולטבע, נוכח משבר האקלים ומצבי הקיצון של מזג האוויר, הדבר הכרחי גם להתמודדות עם השיטפונות ושיפור אמצעי הניקוז. למהלך יש חשיבות לאומית רבה. כפי שהוכח בשנה האחרונה, ראשות וראשי הרשויות בארץ הם בעלי חזון ויכולות מוכחות בשטח. זוהי הזדמנות שלנו לפעול ככוח משותף ומאוחד, לתכנן ולהוציא אל הפועל מהלכים בעלי חשיבות רבה לעתיד מרכז הארץ.

המהלך שלנו ייטיב עם תושבי המרחב הכפרי והעירוני, עם תושבי השרון ועם תושבי המדינה כולה. אחרי הכל, כולם נהנים מהמרחבים הירוקים הללו וזקוקים להם, כמו גם לחקלאות ולטבע במרכז הארץ. הגיעה העת לשמור על המרחבים הירוקים שהופקדו בידינו, לטובתנו ולטובת הדורות הבאים. 

הכותבת היא ראשת המועצה האזורית עמק חפר