מקסיקו וישראל, שתי אומות גדולות עם שורשים היסטוריים עמוקים, חולקות קשרי ידידות משמעותיים ומערכת יחסים פוליטית וכלכלית, וכן שיתוף פעולה עם פוטנציאל בממדים הבילטרלי, האזורי והמולטילטרלי. מערכת יחסים זו עומדת על ההכרה ההדדית בשותפות האסטרטגית החשובה, בהקשר גלובלי המצוי בתהליכי שינוי עמוקים.

בראייה צופה לעתיד, בהתבסס על כבוד הדדי, אנחנו מחויבים להוביל את מערכת היחסים הזו לרמה גבוהה יותר. לשם כך נקיים בחודשים הבאים, ככל שמגבלות 19־COVID תתרנה, ביקורים רמי מעלה לשם העמקת והרחבת שיתוף הפעולה שלנו בממדיו השונים, כדי לחזק את האופי האסטרטגי של יחסינו מנקודת מבט ארוכת טווח.

כשמטרה זו לנגד עינינו, נשתף פעולה באופן פעיל עם בעלי עניין רלוונטיים במגזר הציבורי, חברי פרלמנט, נציגי קהילת העסקים והחברה האזרחית ככלל, כשהיעד הוא לקדם פעולות ויוזמות בעלות השפעה עמוקה. אנו נפעל לעדכון ולהרחבת המסגרות החוקיות הדו־צדדיות בתיאום עם סדרי הקדימויות האסטרטגיים המשותפים, תוך האצת המו"מ ביחס להסכמים תלויים ועומדים לשם השלמתם ותוך יישום מלא של הסכם הסחר החופשי והציפייה לשדרוגו המתמשך.

מקסיקו היא שותפת הסחר השנייה של ישראל באמריקה הלטינית, ואילו ישראל היא שותפת הסחר וההשקעות העיקרית של מקסיקו במזרח התיכון. בהתבסס על המסד הזה, נפעל להעדפת הדחיפה והתיאום הנחוצים לקידום יוזמות כלכליות ותיירותיות, להגדלת הסחר וזרמי ההשקעות, והחילופים בתחומי הטכנולוגיה והעסקים. בכלל זה, באמצעות יוזמות ופרויקטים לשיתוף פעולה בילטרלי ואזורי בתחומים כגון בריאות, מים, תעשייה חקלאית, חברות הזנק, מדע, חדשנות ופיתוח טכנולוגי.

בנוסף לכך, נעמול למען מערכת יחסים קרובה יותר בין החברות האזרחיות בכל אחת מהמדינות, תוך חיזוק שיתוף הפעולה בין מוסדות אקדמיה ותרבות, מכוני מחקר וחדשנות, ואומנים ויוצרים - תוך ניצול מרבי של ההזדמנויות שמציעות פלטפורמות תקשורתיות.

בפועלנו זה נשתף את הקהילה המקסיקנית בישראל ואת הקהילות היהודית והישראלית במקסיקו, בהכירנו את תרומתן ארוכת השנים, ונמקסם את היזמות והמחויבות שלהן למען חיזוק אסטרטגי של מערכת היחסים הבילטרלית שלנו.

אשר לזירה הרב־צדדית, בכוונתנו להעמיק את הדו־שיח וההתייעצויות בנושאים בעלי עניין משותף, ובכללם פיתוח בר־קיימא; תרומה לשוויון מגדרי ולהעצמת נשים; זכויות להט"ב ואנשים עם מוגבלות; המענה הגלובלי למגיפת 19־COVID והצורך בהתאוששות גלובלית ומשותפת.

חילופי דעות מתואמים אלה יתייחסו גם לאתגרים ולהזדמנויות שמציבים שינויי האקלים ואיכות הסביבה, והמהפכה הטכנולוגית הנמשכת.

ביולי 2022 מערכת היחסים הבילטרלית שלנו תגיע לציון הדרך המכובד של 70 שנה. ציון דרך זה ישמש הזדמנות להצגת ההישגים עד כה ולהשקת ערוצים חדשים לשיתוף פעולה, למען והדורות הבאים.

הכותבים הם שגריר ישראל במקסיקו ושגריר מקסיקו בישראל
 [email protected]