80 שנה לאחר מותו של המחנך היהודי הדגול יאנוש קורצ'אק מהדהדת בנו ביתר שאת משנתו החינוכית, שהעמידה את זכותו של הילד לכבוד ואהבה, והכירה ברצונותיו ובמחשבותיו שהן ביטוי לעצמאותו כאדם שלם. יש להכיר את ייחודו של הילד ולהבין את העולם שממנו בא, כי הילדות היא לא תקופת הכנה לחיים - היא החיים עצמם.

בימים אלו מציין העולם את יום זכויות הילדה והילד, שבמרכזו עומדת, בין השאר, זכותם של הילדים להגנה, להתפתחות אישית, לחינוך ושוויון. האמנה הבינלאומית לזכויות הילד נותנת תוקף למחויבות העמוקה שלנו לשמירה על יציבות ושגרה עבור הילדים בתוך מסגרות הלימודים, ממעונות היום ועד לתיכונים, לצד החשיבות שבשמירה על המוגנות שלהם בהיבט הבריאותי. 

לצערנו, ילדים חווים אלימות פיזית, חרמות ואלימות מילולית, המתרחשים הן במרחב הפיזי והן ברשתות החברתיות. זו אלימות המותירה אותם פגיעים, וגם אם ההשקעה בהם תהיה מרובה, הם יתקשו להגיע להישגים אם לא יהיו פנויים רגשית. עלינו, במערכת החינוך, האחריות והמחויבות להגביר עבורם את תחושת המוגנות בגנים ובבתי הספר, ובקרוב גם במעונות היום, ולבנות למענם סביבה בטוחה ונטולת בריונות.

מערכת החינוך היא גורם מכריע בצמיחתם של התלמידים מתוך ביטחון המאפשר דיאלוג מתמיד עם החיים, תהייה וחיפוש דרך. מתן האפשרות לגדול עם חירות גופנית, מחשבתית ורוחנית, ותשומת לב לשונה ולרב־גוני, הם מיסודות ערכי הסובלנות והכלת האחר. כך כלפי כל אדם - ילדים ומבוגרים כאחד.

מורשתו של קורצ'אק פועמת בנו לסייע ולהאמין בדור הבא המתהווה היום, בשאיפותיו ובחלומותיו. פעולות נשות ואנשי החינוך בתוך האקלים החינוכי, יש בהן כדי לחזק את האמון של הילדים בעצמם ואת הסולידריות החברתית סביבם, ולקבוע במידה רבה את פניה של החברה הישראלית ועתידה כחברה המבוססת על כבוד הדדי ואהבת האדם.

השנתיים האחרונות והמורכבויות שהיו בהן ניכרות מאוד גם בילדים ובנוער. אנו במשרד החינוך בעיצומה של בניית תוכנית ארוכת טווח למיגור האלימות במוסדות החינוך, כשלנגד עינינו הזכות הבסיסית של כל ילדה וילד בישראל למרחב לימודי בטוח ולחינוך מוגן. כך גם עבור צוותי החינוך.

הבטחת זכויות הילד לביטחון אישי היא חובתנו כמערכת החינוך של ילדי ישראל לקידום טובתם ורווחתם. מגיע להם לגדול בשקט, לחלום ולהגשים. "היה טבעי והסתכל היטב בילדים בשעה שניתן להם להיות מה שהם באמת" (יאנוש קורצ'אק).

הכותבת היא שרת החינוך