לשאלה המוסרית האם ראוי להציע ליו”ר האופוזיציה בנימין נתניהו עסקת טיעון במשפטו יש תשובה אחת: לא. הנאשם נתניהו, שגרר את מערכת השלטון בישראל אל פי התהום, ובמשך שנים ארוכות מסית נגד אנשי שלטון החוק מעל כל במה ותחת כל עץ רענן, חייב לעבור את כל ההליך המשפטי ככל נאשם, עד הכרעת בית המשפט בכל תיקיו.

על פי חומרת ההאשמות ומתוך העדויות שהוצגו עד כה, ומעידות בין היתר על הסכנות שמקורן במערכת אינטרסים מעוותת בכל הנוגע ליחסי הון ושלטון, ואם אכן יורשע, חייב נתניהו לרצות עונש מאסר בפועל, בנוסף לנשיאת הקלון המתבקש מחומרת ההאשמות נגדו.

שלטון החוק נחבט ונרמס עד עפר בתקופת שלטון נתניהו, בין אם על ידיו ובין אם על ידי עושי דברו, ובראשם שר משפטים שהפך את מערכת המשפט קרדום לחפור בו. באופן לא מפתיע, זו אותה מערכת משפטית שנתניהו עצמו שוקל בחיוב להיעזר בהצעתה הנדיבה לעסקה, וכך למלט עצמו מהכלא ומקלון במחיר של פרישה מהזירה הפוליטית.


תיקי נתניהו הם בבחינת קו פרשת המים בשמירת שלטון החוק ובכל הנוגע להגנה על העיקרון הבסיסי שלפיו "כולם כפופים לחוק וכולם שווים בפני החוק". האמת חייבת לצאת לאור במיצוי כלל ההליכים המשפטיים המתנהלים נגד נתניהו, שלצורך מאווייו האישיים הפך מיליוני אזרחים בני ערובה תוך גרירת המדינה לארבע מערכות בחירות.


האמת על דמותו של נתניהו לא תיחשף באמצעות עסקת טיעון. העדויות שכבר פורסמו הפריכו את טענותיו של ראש הממשלה לשעבר שטען זמן רב לפני תחילת משפטו וכן במהלכו ש"לא יהיה כלום כי אין כלום", "מנסים לעשות הפיכה שלטונית", ו"תפרו לי תיק". לכן משפט נתניהו חייב להימשך, וחובה עליו להתייצב מול שופטיו ולתת את הדין על מעשיו.

הביטוי הידוע "יש שופטים בישראל" לא נאמר כלאחר יד על ידי מנחם בגין ז"ל. משמעותו הפשוטה היא שגם באין הסכמה עם דעות האחר, חובה לקבל בבית המשפט דין צדק שנפסק על ידי שופטים המקבלים החלטות בלי מורא וללא משוא פנים, ועל אישי הציבור מוטלת חובה לאפשר לאנשי החוק והמשפט לעשות מלאכתם נאמנה.

בסופו של ההליך המשפטי, על הנאשמים לקבל בהכנעה את גזר דינם בלי לנסות להטות את הכף לטובתם על ידי מהלכים אימתניים להכפשת רשויות אכיפת החוק. אם יורשע, נתניהו חייב לתת את הדין על המעשים המיוחסים לו, שבגינם הועמד לדין כאחד האדם. ידע כל מי ששמירת מעמד מערכת המשפט הישראלית בנפשו - אסור להציע עסקת טיעון לנתניהו. 

הכותבת היא ראש החטיבה למדע המדינה במכללה האקדמית גליל מערב