זכרו היטב את המספר הזה. הוא מסמל בעיניי את כל מה שטוב ונכון בחברה האנושית כיום. תחילתו במיזם פרי יוזמתה של הילה סידי, שבנתה בשנים האחרונות שתי פלטפורמות מדהימות להפצת ערכים, חזון וסיפורי השראה מעוררי מחשבה. האחד הוא הספר "222 סיפורי השראה" המרכז בתוכו 222 סיפורים של אישים המעבירים באמצעותו מסרים חשובים לגבי נקודות מפנה בחייהם והערכים שבזכותם הם הגיעו להישגיהם בחיים (גילוי נאות – הח"מ הוא אחד מאותם אנשים). השני הוא מיזם הרצאות בזק בסגנון טד, שבו מעבירים אישים שונים את סיפור השראתם בפרק זמן קצר.

אולם גולת הכותרת של פעילות זו, שאליה הצטרפתי לאחרונה באהבה ובמסירות רבה, היא ייזום ומימוש יום האנושיות הבינלאומי. רעיון כל כך פשוט והגיוני, עד שאיש לא מצא לנכון להוציאו אל הפועל עד היום. בעולם שבו אדם לאדם זאב, שבו המרדף אחר כסף והנאות הפך לחשוב מכל; בעולם שבו האלימות הבינאישית והמדינתית הולכת וגוברת; בעולם שבו הניכור החברתי הולך ומקצין והרשתות החברתיות וחידושי הטכנולוגיה מרחיקים אותנו אלו מאלו, ומאפשרים השתלחות בוטה ופוגעת של כל אחד באחר ויוצרים ניתוק רגשי ופיזי - דווקא בעולם כזה התגייסה חבורה מופלאה של אנשי רוח, חברה ועסקים להדגיש את כל מה שטוב בחברה האנושית ולעודד חברות, ארגונים ומדינות לקדם את ערכי האנושיות בדרכים שונות ומגוונות.

מטרת יום האנושיות העולמי הינה להעצים מחדש את ערכי האנושיות ואת משמעות האנושיות בתרבות העולמית (לפי מדד ESG), להזכיר לנו שמותר האדם מן הבהמה ולהדגיש מחדש את הסיבות שבזכותן נהיינו חברה אנושית חושבת ויוצרת, ולא רק שבטים ברבריים הנלחמים אלו באלו. ולהדגיש כי מעבר להתפתחות כלכלית, טכנולוגית ומדעית, הגיעה העת לפתח את המשאבים והערכים האנושיים שבנו.

משכך, ומעבר להכרזה על עצם ציון יום האנושיות הבינלאומי שיחול ביום שלישי הקרוב, בתאריך 22.2.22, יתקיימו בארץ ובהמשך גם בעולם מספר מהלכים לקידומו של המיזם ובכללם: יישומו של מדד האנושיות העולמי בקרב חברות, ארגונים ומדינות בעולם; קיום אירועים שונים לציון יום האנושיות העולמי והגברת הפעילות ברשתות החברתיות.

הארגונים והעמותות כבר בפנים
אז איך זה יעבוד? מדד האנושיות בא למדוד את מידת עמידתם של ארגונים, חברות ומדינות בסטנדרטים אחידים של ערכי אנושיות, כפי שנקבעו במדד, מתוך מטרה לעודד את החברה העולמית לשאוף ליישומם ומימושם של ערכי האנושיות ולתגמל את המצטיינים.

כך למשל נקבעו מדדים אחידים למדד האנושיות העולמי, שאותם ניתן יהיה ליישם בכל תחומי העניין בהתאמה לאופי הפעילות הארגונית והמדינית של המסגרת הנמדדת ובאופן שיאפשר מדדים אחידים, משותפים והשוואתיים המותאמים לתחום שאותו הוא יבחן.

בין השאר יבחן המדד את היקף אירועי האלימות הפיזית המדווחים בארגונים, חברות, מסגרות ספורט ומדינות; את היקף אירועי האלימות המילולית המדווחים בתקשורת או במערכת המשפטית והאכיפתית; את היקף מיזמי הסיוע לאוכלוסיות מוחלשות ונזקקות בקרב החברה האנושית הנמדדת; את היקף מיזמי ההתנדבות לפעילות חברתית למען נזקקים ואוכלוסיות מוחלשות בקהילה; את היקף ההכשרות, הקורסים וההרצאות המושקעים בכל ארגון, מערכת חינוך וחברה בתחום האנושיות; את מספר העובדים או התלמידים או המתנדבים המעורבים בפעילות אנושית/חברתית; את היקף המשאבים המוקצים על ידי החברה, הארגון או המדינה לפעילות התנדבות וסיוע בתחומי האנושיות; את היקף המיזמים והיוזמות לחיזוק הקשר הבינאישי האנושי על חשבון אינטראקציות דיגיטליות וטכנולוגיות; את מידת הפעילות למניעת אלימות פיזית או אלימות ברשת; את היקף אירועי האלימות נגד בעלי חיים ומאידך היקפי אימוצם של בעלי חיים ואת מידת ואופן ציון יום האנושיות הבינלאומי.

כך למשל יכללו מרכיבי מדד האנושיות בתחום החינוך, הכולל מוסדות לימוד ומערכות חינוך מדינתיות, את שילובם של תכנים ערכיים המעודדים תמיכה וסיוע לחלשים; את מימושם של פרויקטים ומיזמים של סיוע לחלשים; את מספר התלמידים או הסטודנטים המעורבים בפעילות חברתית וקהילתית ואת מידת ציון יום האנושיות באופן פעיל.

בתחום הבריאות, הכולל מוסדות רפואיים ומערכות בריאות מדינתיות, יבדוק המדד את מידת הטמעתן של הכשרות לסגלי רפואה בנושא האנושיות והיחס לחולים; את מידת החמלה ומתן השירות ואת מידת הטמעתם של סקרי דעת לקוחות לגבי מידת האנושיות והיחס שקיבלו.

במערכת הרווחה, הכוללת ארגוני רווחה ומערכות רווחה מדינתיות, יבחן המדד את היקף הפרויקטים והמיזמים העוסקים בסיוע לאוכלוסיות מוחלשות; את מידת הקצאתם של משאבי הארגון או המדינה לאוכלוסיות נזקקות ואת מידת קידומם של מיזמי מעורבות חברתית בקהילה.

בקרב חברות תעשייתיות וארגונים עסקיים, יבחן המדד את היקף ההכשרות המועברות לעובדים בתחום הסיוע לאחרים; את היקף ההתנדבות בקרב העובדים וההנהלה לסיוע לנזקקים ולחלשים; ואת מידת עידודם של העובדים לבצע פעולות התנדבותיות וכן את מידת ציונו של יום האנושיות הבינלאומי באופן מעשי.

גם בתחום הביטחון יבחן המדד תחומים שונים, כגון היקף הטמעתם של הכשרות וקורסים לחיילים, שוטרים וגורמי אכיפה בנושא האנושיות והיחס לאחר; מידת עידוד ההתנדבות והמעורבות במיזמי סיוע אנושיים וחברתיים; היקף הפחתתם של אירועי אלימות פנימיים וחיצוניים, ומידת ציונו של יום האנושיות הבינלאומי.

במערכת המשפט למשל יבחן המדד את מידת הטמעתם של סקרים המודדים את יחס המערכת השיפוטית לאזרח ואת היקף פתרון הסכסוכים באמצעות בוררויות על פני מאבקים משפטיים. בארגונים חברתיים, נשאף לבחון ולמדוד את היקף המיזמים לסיוע לאוכלוסיות נזקקות וחלשות, את היקף המיזמים המעודדים הידברות בין אוכלוסיות קונפליקט ואת היקף המיזמים המעודדים הפחתת אלימות וחיזוק הזהות האישית והלאומית (חיזוק השווה על פני השונה).

בתחום הספורט יבחן המדד את מידת קיומם של הכשרות וקורסים בנושא האנושיות; את מידת עידוד ההשתתפות בפועל במיזמי סיוע אנושיים וחברתיים ואת מידת ההצלחה בצמצום היקף אירועי האלימות הפיזית והמילולית בקרב ספורטאים ואוהדים. בעולם הרשתות החברתיות ובעולם הווירטואלי נבקש למדוד את היקף הפעילות והמשאבים המושקעים להפחתת אלימות מילולית ברשת ואת היקף פסילת פרסומי הסתה ושיימינג. נבחן גם את היקף המיזמים לקידום האנושיות החברתית וערכי החברוּת והערבות ההדדית; את מידת מעורבות מנהלי הרשתות בהפחתת השיח האלים ואת מידת עידוד הרשתות ליצירת אינטראקציות אנושיות בין בני אדם.

חברות וארגונים גדולים כבר הצטרפו למיזם ותומכים בו. עמותות חברתיות וארגוני סיוע מעורבים אף הם בקידומו. מידת האהדה שלה זוכה המיזם וההתלהבות שבה הוא מתקבל מעוררות השתאות ומעודדות אותנו להאמין שלא אבדה התקווה לחיזוק והטמעת ערכי האנושיות, החברוּת והערבות ההדדית בחברה האנושית בת זמננו.

מן הראוי שכל אדם באשר הוא, ישאל את עצמו ביום זה ובכל יום בעצם, מה הוא או היא עשו לאחרונה למען אחרים? כיצד הוא או היא תרמו לסיוע לנזקקים ולחלשים ובאיזו מידה הוא או היא קידמו את הפחתת השנאה והקיטוב החברתי וסייעו לקדם קירוב לבבות ולחבר אותנו מחדש כחברה אנושית.

הכותב הוא פרשן תקשורתי, יו"ר מועצת העם החדשה וממובילי יוזמת יום האנושיות הבינלאומי