כבר משחר קיומה עסוקה האנושות בשאלה כמה שעות באמת ממומלץ לישון בלילה. הרמב"ם (שהיה גם רופא) טען שמונה ובעצמו ישן שלוש, הפקודה המטכ"לית בצה"ל מצדדת בשש והקצב של אורח החיים המודרני מעודד אפילו פחות מזה. עם זאת, עדיין לא נמצאה תשובה מדעית לשאלה כמה שעות מומלץ לישון. דוח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) שמתפרסם היום שופך אור על הרגלי השינה של הישראלים, ובין השאר מגלה כמה שעות הם באמת ישנים. 
מספרי השעות הרווחים ביותר שישראלים מנצלים ביממה לשינה הם שש ושבע שעות (29% בשני המקרים), כך עולה מהדוח, המבוסס על הסקר השנתי של השנה החולפת ומתייחס לבני 20 ומעלה; 17% ישנים עד חמש שעות ביממה ורבע מהישראלים (25%) נוהגים לישון שמונה שעות ומעלה - בהם כ-14% מהדתיים והחרדים, לעומת כ-20% מחילוניים והמסורתיים.

עוד עולה שערבים ישנים יותר טוב יותר מיהודים: 18% מהיהודים ישנים עד חמש שעות ביממה לעומת 12% מהערבים, ואילו 48% מהערבים ישנים שמונה שעות ומעלה, לעומת 19% מהיהודים. בנוסף, 16% מהיהודים מתקשים להירדם או לישון בכל לילה או כמעט בכל לילה, לעומת 11% מהערבים.
יותר מרבע מהישראלים (26%) מתקשים להירדם או לישון במשך לילה שלם: 15% בכל לילה או כמעט בכל לילה ו-11% במשך שניים או שלושה לילות בשבוע; 14% מתקשים פעם אחת בשבוע או פחות ו-60% העידו כי אינם מתקשים בכלל. אחוז המתקשים להירדם בכל לילה או כמעט בכל לילה, עולה עם הגיל, מ-10% בגיל 44-25 עד ל-36% בגיל 75 ומעלה.
מהדוח עולה גם כי נשים סובלות יותר מגברים מאיכות שינה ירודה, וכך גם מבוגרים יותר מצעירים: ל-15% מהנשים לעומת 10% מהגברים דאגות שמפריעות להן לישון לעיתים קרובות (בסך הכל 12%, 21% בקרב בני 75 ומעלה); 18% מהנשים לעומת 11% מהגברים חשות עייפות רבה במהלך היום (בסך הכל 14%, 21% מבני 75 ומעלה, כשבסך הכל 54% חשים בכלל עייפות במשך היום), ו-31% מהנשים לעומת 25% מהגברים חשות שהעייפות פוגעת בתפקודם (בסך הכל 28%, 43% בקרב בני 75 ומעלה).
יש לציין כי 7% מבני 20 ומעלה נטלו תרופות שינה במרשם רופא בחודש האחרון: 6% מהגברים ו-8% מהנשים; 15% מבני 74-65 ו-30% בקרב בני 75 ומעלה. ככלל, 4% נוטלים תרופות שינה בכל לילה או כמעט בכל לילה, 10% מבני 74-65 ו-23% בקרב בני 75 ומעלה.
בנוסף, ככל שרמת ההשכלה שלכם גבוהה יותר, כך סביר שאתם ישנים שש או שבע שעות בלילה, ואילו ככל שהיא נמוכה יותר, סביר שתמצאו עצמכם באחד הקצוות, בין אם שעות שינה מרובות או מעטות במיוחד: על שמונה שעות שינה ומעלה מתענגים 31% מאלה שללא תעודת השכלה בכלל, 27% מבעלי תעודת בגרות ופחות מ-20% מהאקדמאים. אך בדומה, שינה קצרה מחמש שעות הוא מנת חלקם של כמעט 20% מחסרי התעודה בכלל, 16% מבעלי תעודת בגרות וכ-14% מהאקדמאים. לעומת זאת, 65% מהאקדמאים ישנים שש או שבע שעות בלילה, לעומת 48% מאלה שללא תעודה בכלל ו-56% מבעלי תעודת סיום תיכון ובעלי תעודת בגרות.
בנוסף, ככל שרמת ההכנסה לנפש בבית עולה, פוחתות שעות השינה. כך למשל, מבין מי שרמת ההכנסה הממוצעת לנפש בביתם היא עד 2,000 שקל בחודש, 34% ישנים לפחות שמונה שעות בלילה, וזאת לעומת 20% מאלה שרמת ההכנסה החודשים לנפש גבוהה מ-4,000 שקל.