בשורה משמחת למורים: רפורמת "אופק חדש" תחול על בתי הספר של החינוך המיוחד המוכר שאינו רשמי, בדומה לבתי הספר הרשמיים, החל משנת הלימודים הקרובה. כ־11 אלף תלמידי החינוך המיוחד הלומדים בבתי הספר בזרם המוכר שאינו רשמי ייהנו מתוספת שעות פרטניות ושעות שהייה, והמורים - מתוספת ממוצעת של עשרות אחוזים לשכרם, מקידום לפי סולם דרגות חדש ומשינוי מסגרת העבודה ל־36 שעות שבועיות. 
 
במערכת החינוך שלושה סוגי חינוך עיקריים: חינוך רשמי - ממלכתי או ממלכתי־דתי; חינוך מוכר שאינו רשמי (מוכש"ר); ומוסדות פטור. כמחצית מבתי הספר לחינוך מיוחד במוכש"ר הם חרדיים, וכעת, בעקבות החלת הרפורמה על המורים במוסדות אלה - שכר חודשי של מורה ותיק יעלה מכֺ־10,000 שקל ל־13 אלף שקל ויותר.
 
במשרד החינוך מציינים כי החלטה זו תסייע ל־160 בתי ספר בחינוך המוכר שאינו רשמי - יסודי, על־יסודי ורב־שלבי, בעוד רובם הם רב־שלביים (א'־י"ב/י"ד). לשם הטמעה יעילה של ההחלטה, המשרד יקיים הדרכות לבתי הספר ולבעלויות על בתי הספר. במשרד אף מגדילים ואומרים כי הם מצפים שיגדל הביקוש להוראה בבתי ספר אלה, וכי המהלך יסייע רבות בהשבחת איכות ההוראה והלמידה.