היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, מסר היום (רביעי) ליו״ר ועדת הכנסת את התייחסותו לבקשת ח"כ חיים כץ למתן חסינות בעניינו. לעמדת היועמ״ש יש לדחות את הבקשה, שכן לא מתקיימת לגבי ח״כ כץ אף אחת מארבע העילות המפורטות בחוק חסינות חברי הכנסת.

בעמדתו מבהיר היועמ"ש, בין היתר, כי הוא אינו מקל ראש ברגישות הרבה הגלומה בבחינת התנהלותו של חבר כנסת במסגרת הליכי חקיקה כעבירה פלילית, וכי כתב האישום בעניינו של כץ לא נועד להתערב בעבודתם הסדירה של חברי הכנסת ואין בו כדי לשקף כל כוונה לקבוע נורמות חדשות בנוגע לעבודת חברי הכנסת.

לדבריו, המעשים המפורטים בכתב האישום בעניינו של ח"כ כץ הם חריגים ביותר בנסיבותיהם ואינם תואמים את דרכי העבודה המקובלות בכנסת. על כן, קיים שוני משמעותי בין מקרה זה לבין מקרים אחרים של קידום חקיקה ע"י חברי כנסת, כמפורט בעמדה.

היועמ"ש מציין, כי חלק מחריגות מעשיו של ח"כ כץ נובע מכך שהם כללו מצגי שווא מרמתיים, בין היתר כלפי חברי כנסת אחרים, באופן אשר היה בו כדי להשפיע על יכולתם של חברי כנסת להפעיל את שיקול דעתם באופן ענייני ועל בסיס מצע עובדתי נכון ומלא.