רוב הישראלים תומכים במעבר למודל של צבא מקצועי שיחליף את הצבא כפי שהוא קיים כיום. רובם מעריכים את היכולת המקצועית של צה"ל ואת מוסר הלחימה שלו, אבל מנגד גורסים כי התנהלותו הכלכלית של הצבא ואופן טיפולו בחיילים לוקה בחסר. כך עולה מסקר שערך המכון לדמוקרטיה הישראלית.

במכון מציינים כי לראשונה, תוצאות הסקר מעלות כי שיעור התומכים בביטול צבא החובה ומעבר לצבא מקצועי עולה על שיעור המתנגדים. 47% מהנשאלים מהמגזר היהודי תומכים במעבר לצבא מקצועי, לעומת 42% שמתנגדים.

באופן לא מפתיע, כ־80% מהנשאלים החרדים בסקר תומכים במעבר למודל של צבא מקצועי, אבל גם בקרב מי שהגדיר את עצמו בסקר כחילוני כמעט כל נסקר שני אמר כי הוא בעד מעבר למודל מקצועי. במגזר הדתי־לאומי שנסקר, רק 32% תומכים בשינוי המודל.

נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה יוחנן פלסנר אמר: "נתוני הסקר חושפים עד כמה המודל ההיסטורי של צבא העם הפך למונח שברירי במציאות". פלסנר מזהיר מהמגמה ומוסיף: "האופציה של צבא מקצועי חייבת לרדת מסדר היום - בלי מודל צבא העם לא ניתן לערוב לביטחון ישראל".

בעוד שכ־80% מהנסקרים נותנים לצה"ל הערכה טובה לגבי היכולת המבצעית של הצבא והתנהלותו המוסרית, פחות משליש נותנים לצה"ל ציון טוב על ההתנהלות הכלכלית שלו. 

31% בלבד מהיהודים שלקחו חלק בסקר, שמבוסס על 1,003 מרואיינים מעל גיל 18, נותנים לצה"ל ציון טוב או מצוין לגבי התנהלותו הכלכלית. 25% מהנשאלים נותנים ציון גבוה בכל הקשור לנושאים הקשורים ליחס לחיילים והטיפול של הצבא בבעיות שלהם. 

18% מהצעירים היהודים (18־24) נתנו ציון טוב או מצוין לאופן שבו צה"ל מטפל בחייליו, כאשר בסעיף זה הציונים נמוכים משמעותית משנים קודמות, זאת ככל הנראה על רקע פרסומים שעסקו לאחרונה בבעיות הקשורות לתחבורה ולרמת אוכל נמוכה בבסיסים.