הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) פרסמה היום (שלישי) את ממצאי המחקר הבין-לאומי פיזה (PISA) הנוגעים לתחום החשיבה היצירתית. המחקר נערך בישראל בשנת 2022, לצד 63 מדינות וישויות כלכליות, והוערכו בו מיומנויות חשיבה יצירתית של תלמידים (ותלמידות) בגילאי 15. 

סיפור הצלחה ישראלי: התלמיד שכמעט נשר מהלימודים הפך למורה
"אוסקר החינוך הירושלמי" ניתן למשפחת המנהל שנפל בקרב

ע"פ הממצאים, שיעור המצטיינים בישראל (30%) גבוה במעט ממדינות ה-OECD (שיעור של 27%). הפערים בישראל גדולים במיוחד. בעוד שיעור המצטיינים בקרב דוברי עברית (35%) הוא מהגבוהים בעולם, שיעור המצטיינים בקרב דוברי הערבית הוא משמעותי, אך נמוך ממנו בהרבה (11%). 

בחשיבה יצירתית - הבנות מצטיינות יותר מהבנים. בישראל, כשליש מהבנות (32%) הוגדרו מצטיינות. בנות החינוך הממלכתי מובילות (44% מצטיינות), ואחריהן החמ"ד (34%), החינוך החרדי (24%) והבנות דוברות הערבית (13%). שיעור הבנים המצטיינים בישראל (28%) גבוה משיעורם ב-OECD (שיעור של 23%).

רבע מתלמידי ישראל (25%) הוגדרו כמתקשים. זהו שיעור גבוה במעט מהשיעור במדינות ה-OECD (שיעור של 22%). מהנתונים עולה שמרבית דוברי הערבית (61%) מתקשים בחשיבה יצירתית - פי 4 משיעור המתקשים בקרב דוברי העברית (15%). בקרב הבנים דוברי הערבית שיעור המתקשים גבוה במיוחד (70%). 

ממוצע ההישגים בישראל דומה לממוצע במדינות ה-OECD. בהשוואה לכלל 64 המדינות המשתתפות במחקר, ישראל נמצאת במקום ה-20, והממוצע בישראל דומה לממוצעי המדינות במקומות 13 עד 23. בהשוואה למדינות ה-OECD, נמצא כי תלמידי ישראל מצליחים יותר במשימות 'הערכה ושיפור של רעיונות' ובפתרון בעיות 'חברתיות' ו'מדעיות'. במשימות המצריכות 'הבעה בכתב' מגלים תלמידי ישראל קושי יחסי. 

מחקר פיזה הוא מחקר בין-לאומי של הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD), שנערך אחת לשלוש שנים, ובודק את רמת האוריינות של תלמידים בני 15 במדינות השונות במתמטיקה, קריאה ומדעים. בכל מחזור מחקר נבחר תחום אורח שנבחן במסגרת המחקר. התחום האורח במחקר פיזה 2022 הוא חשיבה יצירתית, שהוגדרה כיכולת לעסוק באופן פורה ויעיל בהעלאה, הערכה ושיפור של רעיונות שיכולים להניב פתרונות מקוריים ויעילים, ידע חדש וביטויים של דמיון המשפיעים על העולם.