יממה לאחר שארגון המורים הודיע כי ביום ראשון הוא יפתח בעיצומים אך לא פירט מה הם בעצם יכללו, הערב (חמישי) בארגון החליטו לעדכן את המורים והתלמידים ומסרו כי לא יתקיימו בראשון מבחנים, עבודות וסיורים לימודיים. מהנהלת ארגון המורים נמסר כי "במסגרת הפעלת סכסוך העבודה, החל מיום ראשון לא יתקיימו מבחנים ועבודות מכל סוג שהוא. דבר נוסף לא יקוימו סיורים לימודיים". עוד נמסר כי "סכסוך העבודה מופעל בשל סירובו של משרד החינוך להחיל את רפורמת עוז לתמורה בחינוך המיוחד ובמפתנים".

יו״ר ארגון המורים, רן ארז התייחס לכך ואמר כי ״לא ייתכן שהאוכלוסייה החלשה ביותר במדינת ישראל לא תקבל את תוספת השעות ותנאי הלימוד שלהם זוכים כל תלמידי ישראל, כגון: שעות לימוד פרטניות לתלמידים, שיחות אישיות, שיעורי תגבור לתלמידים חלשים ועוד״.

בארגון המורים מדגישים כי הם הסכימו לדחות את העיצומים כדי לא לפגוע בפתיחת שנת הלימודים וזאת בהתאם לבקשת שר החינוך ומנכ״ל משרדו. "המתנו מתוך רצון טוב לפתור את הבעיות אך משרד החינוך לא עשה דבר בנושא עד כה ו'זרק' את האחריות על משרד האוצר כאילו מדובר בשתי ממשלות שונות", נמסר מהארגון ועוד מציינים כי "אם צעדים אלה לא יקדמו את המטרה - העיצומים יוחרפו".

"העיצומים מצביעים על ניתוק מהשטח"

מארגון עובדי ההוראה יציגים התייחסו לעיצומים ומסרו כי "עיצומי ארגון המורים מצביעים על ניתוק מהשטח. רן ארז שכח איך זה להיות מורה. כל מבחן או עבודה שיבוטלו בתקופת העיצומים יצטרכו להתקיים לאחר מכן בלוח זמנים צפוף ובעומס בלתי סביר על ציבור עובדי ההוראה שיצטרכו לעבוד ללא תמורה מסביב לשעון ולהספיק תוך זמן קצר לבדוק את כל המבחנים והעבודות שנדחו".

"ארגון יציגים מתנגד לעיצומים וסכסוך העבודה עליו הכריז ארגון המורים וקורא לרן ארז לשקול מחדש את דרישותיו. לא יעלה על הדעת שימוש ב-70 אלף עובדי הוראה בעיצומים על מנת לצרף עוד עובדים לרפורמה פוגענית. טוב יעשה רן ארז אם יילחם על מנת לבטל את הרפורמה ולא להרחיבה אם ייפעל להקטין את מספר התלמידים בכיתה ולהמיר את שעות ההוראה לשעות תומכות הוראה לטובת התלמידים וציבור עובדי ההוראה".

כזכור, לפני כחודשיים ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה ארצי במערכת החינוך העל יסודית בשל אי הפעלת רפורמת עוז לתמורה בבתי הספר בחינוך המיוחד, במפתנים ובבתי הספר הכנסייתים. בארגון המורים אמרו כי אז "מזה שבע שנים שרפורמת עוז לתמורה מופעלת בחינוך המוכר שאינו רשמי וכל שלבי ההתקדמות של הרפורמה הסתיימו מזמן. למרות זאת, הרפורמה אינה מופעלת בבתי הספר בחינוך המיוחד, במפתנים ובבתי הספר הכנסייתיים בחינוך המוכר שאינו רשמי. כל פניותינו למנכ"לי משרד החינוך בעבר והמנכ"ל הנוכחי מר שמואל אבואב להפעלת הרפורמה בבתי הספר שבנדון לא נענו".