משרד החינוך פרסם בתחילת החודש, באיחור של כתשעה חודשים את הרכב המועצה לגיל הרך והביא לגל ביקורות, בין היתר על כך שהיא אינה מייצגת את החברה הערבית, את ציבור ההורים ואת ארגוני המעונות הפרטיים. בנוסף, הועלו תהיות לגבי העצמאות שתינתן לחבריה לאור העובדה שבראשה עומד שר החינוך נפתלי בנט.

גיבוש הרכב המועצה המונה 22 נציגים התעכב לא מעט - בחודש יולי שעבר עברה הצעת החוק בנושא בקריאה שנייה ושלישית והיא הייתה אמורה לקום תוך חצי שנה אך מועד הקמתה נדחה בגלל אי הסכמות על הרכבה. כעת, לאור זאת שעדיין יש חילוקי דעות על הרכב חבריה, יערך היום (שלישי) דיון מהיר בוועדה לזכויות הילד בנושא היעדר ייצוג החברה הערבית וציבור ההורים במועצה הלאומית לגיל הרך, שיזמה ח"כ ניבין אבו רחמון (בל"ד, הרשימה המשותפת). נוסף לדיון, ח"כ אבו רחמון שלחה לשר החינוך מכתב ובו ביקשה ממנו למנות לפחות שני נציגים נוספים מקרב האוכלוסייה הערבית או להחליף שני נציגים שאינם ערבים בשני נציגים מהאוכלוסייה הערבית. כמו כן, היא ביקשה שהוא ימנה ועדה מייעצת לענייני האוכלוסייה הערבית מקרב האוכלוסייה הערבית.

ח"כ אבו רחמון אמרה "למעריב-אונליין" כי "כדי שהמהלך החשוב של המועצה לגיל הרך יצליח לטפל ולהביא לצמצום פערים בסוגיית החינוך לגיל הרך, סוגיה שהוזנחה לאורך זמן רב מדי, הוא חייב להיעשות באופן ייסודי ולכלול ייצוג הולם, כלומר ייצוג יחסי של כלל האוכלוסיות והמגזרים, וכן - גם להורים צריכה להיות נציגות. במועצה כיום יש רק נציגה ערבייה אחת מתוך 22 חברים, למרות שהאוכלוסייה הערבית מהווה 22% מהמדינה וילדיה מהווים 25% מכלל הילדים במדינה, ולמרות הפער הברור הקיים בחינוך בין ערבים ויהודים. אם שר החינוך הצהיר שכל עיסוקיה של מועצה זו יהיה טיפול בילדים של כולם, כנראה שהאוכלוסייה הערבית היא לא חלק מה'כולם' הזה".

ממשרד החינוך נמסר כי מינוי החברים למועצה נשען בכפוף ובהתאם לחוק.