תוכנית חדשה של משרד החינוך להעמקת הקשר בין הורים לבין ילדיהם ובין בית הספר, הורחבה השנה לאור הצלחתה. התוכנית, "תוצרת בית" שמה, פועלת ב־26 בתי ספר יסודיים ברחבי הארץ. בבסיס התוכנית לחיזוק תלמידים המשתייכים לעשירוני טיפוח חלשים נעוצה ההבנה כי קיים קשר הדוק בין שותפות הורים לבין הצלחת התלמידים, וכי לבית הספר תפקיד מפתח בהשפעה החיובית ובהעצמת שותפות זו.
 
מטרת התוכנית להביא לשיפור בתפקוד הלימודי, בתחושת השייכות ובתחושת היכולת של התלמידים, אגב חיזוק הקשר בין ההורים לתלמידים ובין המשפחה לבית הספר. במסגרת התוכנית הילדים מראיינים את הוריהם על נושא שאינם מכירים, עורכים יחד קניות במסגרת תקציב מסוים, מבשלים יחד ועוד.
 
מירב אמסלם, יועצת חינוכית ויועצת מלווה של התוכנית בנתניה, מסבירה: "התוכנית תרמה לאיכות הקשר בבית, לתחושת הקשר של הילד וההורים שהשתתפו בה בשנה שעברה ביקשו להמשיך עוד סדרה של מפגשים. התוכנית קטנה, גמישה ומונגשת, ועונה על הצרכים שעולים מהשטח ועל הרצון ללמידה במרחבי החיים. יש גם התחשבות בייחודיות של כל בית ספר".
 

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, התייחס לתוכנית ואמר: "משרד החינוך חרת על דגלו לפעול באופן נחרץ לצמצום הפערים והאי שוויון, ולשם כך הוא מעמיד משאבים תקציביים רבים. התוכנית 'תוצרת בית' היא תוכנית ייחודית שמשלבת בין משאבי המשרד והבית כדי לקדם את התלמיד. היא מגייסת את ההורים, שמהווים נדבך משמעותי בהתפתחותו של הילד. 
 
“התחלנו את התוכנית בבתי ספר יסודיים על סמך עקרון השותפות - מורה, הורה ותלמיד. אנחנו מאמינים שהחיבור בין משאבי המשרד, בית הספר והבית ייצרו את השינוי שאנו שואפים לו" הוסיף אבואב.